• I en avtalskonflikt riskerar den som är med i fel fackförbund att hamna i en knepig sits. Illustration: Colourbox

Risk att vara med i fel fack

Publicerad 8 november 2018, kl 15:46

Det finns medlemmar i Unionen som egentligen borde vara med i ett annat förbund. Uppskattningsvis en till två procent är felorganiserade.

Nej, Unionen vill inte till varje pris ha så många medlemmar som möjligt.

– Där vi inte har möjlighet att teckna kollektivavtal ska vi inte organisera, eftersom vi förlorar facklig kraft om vi skulle organisera fritt på det sättet, säger Leif Nicklagård, Unionens förbundssekreterare.

En vanlig orsak till felorganisering är att man har fått nytt jobb och inte känner till att ett annat fackförbund än Unionen kan ge bättre stöd på den nya arbetsplatsen.

För den som är osäker är en första åtgärd att kontakta Unionens rådgivning.

– När vi träffar på någon som är felorganiserad är vår policy att tala om det för medlemmen, men vi kastar ju inte ut någon, det skulle inte vara rättvist, säger Leif Nicklagård.

Runt 30 procent av Unionens medlemmar omfattas av olika orsaker inte av kollektivavtal.

– Du bör vara medlem i det fackförbund som har kollektivavtal för den tjänst du har, säger Stefan Klevenvall, avtalsexpert på Unionen.

– Är du medlem i Unionen trots att det inte är vi som har tecknat avtal kan kollektivavtalet inte åberopas av Unionen i en tvist.

Kollektivavtalsbrott kan till exempel handla om utebliven eller fel övertidsersättning, sjuklön, semesterersättning eller föräldralön.

En annan situation när det är viktigt att vara med i rätt fackförbund är vid konfliktåtgärder.

– I en konfliktsituation i samband med avtalsförhandlingar riskerar man att hamna i en knepig sits om man inte är med i rätt förbund. Förutom att förhandlandet om bra villkor i sig bygger på att vi samlas i rätt förbund och gemensamt driver våra frågor så får man ju ingen konfliktersättning om man inte är med i rätt förbund, säger Stefan Klevenvall.

Det lokala inflytandet ser han som ytterligare en orsak att vara rätt organiserad.

– Det är viktigt att vara med i den organisation som finns och verkar lokalt på arbetsplatsen, för de anställdas inflytande i olika frågor, säger Stefan Klevenvall.

Det är dock inte glasklart vilket fackförbund man ska tillhöra i alla lägen. För medlemmar som har kortare anställningar kan det bli besvärligt att stup i ett byta fackförbund. Dessutom är rätten till hjälp begränsad de tre första månaderna.

– Inom vissa områden har vi reglerat det med dubbelanslutningsavtal och för flera av TCO-förbunden förhandlar vi med hjälp av fullmakt när det gäller kortare anställningar, säger Leif Nicklagård.

Samma problem som gäller för dem som är felorganiserade i Unionen gäller ju även för dem som egentligen borde vara medlemmar i Unionen men som är organiserade i andra fackförbund.

TUSENTALS I FEL FACK

  • Mellan 6 500 och 13 000 medlemmar i Unionen är felorganiserade.
  • Är du medlem i Unionen men osäker på om det är rätt, kontakta Unionen för att få visshet.
  • Om du inte är medlem i det förbund som har kollektivavtalet på din arbetsplats kan kollektivavtalet inte åberopas i en tvist.
  • I konfliktsituationer som strejker har du inte rätt till konfliktersättning om du är felorganiserad.
  • Du går miste om det lokala inflytandet på din arbetsplats om du inte är med i den organisation som verkar lokalt.
Sofia Broomé
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.