• Är du medlem i Unionen och har tjänstpension får du hem kuvert från Collectum. Foto: Collectum

"Risk med obligatorisk tjänstepension"

Publicerad 15 februari 2019, kl 11:56

Tjänstepension är viktigt om man ska ha en dräglig ekonomi som pensionär. Eftersom många fortfarande saknar en sådan föreslås nu en obligatorisk tjänstepension. Parterna har dock ännu inte tagit ställning till om det vore en bra lösning.

Många, däribland runt 70 procent av Unionens medlemmar, har tjänstepension tack vare att de omfattas av ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Andra anställda får tjänstepension av sin arbetsgivare även utan kollektivavtal. Den som har en tjänstepension brukar uppskattningsvis få mellan 70 och 75 procent av sin slutlön i pension.

Men så finns det en stor grupp löntagare, runt en halv miljon i Sverige, som står helt utan tjänstepension och då endast kommer få cirka 55 procent av sin slutlön när de lämnar arbetslivet.

Därför föreslår nu den förre folkpartistiske riksdagsledamoten Bo Könberg, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att politikerna ska besluta om en obligatorisk tjänstepension. Den skulle i så fall finansieras genom att de arbetsgivare som inte ger sina anställda någon sådan i stället ska betala en pensionsavgift på tre till fyra procent.

Vad tycker då parterna om förslaget?
– Det är inget vi har diskuterat och tagit ställning till ännu i alla fall, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen säger:

– Innan vi kan säga något om förslaget behöver vi veta mer om vad det innebär. Vi vill ju inte att staten ska lägga sig i våra kollektivavtalade tjänstepensioner, det är en fråga som parterna ska hantera. Och vårt ansvar som fackförbund, och något vi ständigt jobbar med, är att se till att medlemmarna får kollektivavtal och därigenom tjänstepensionen ITP.

Är förslaget ett hot mot den svenska modellen?
Det är klart att det finns risker med det. De kollektivavtalade tjänstepensionerna är ju ett viktigt inslag i kollektivavtalen och dom vill vi hantera som parter, eftersom vi ju företräder våra medlemmar i våra organisationer och har kompetensen på det området när vi förhandlar. Och i den delen vill vi inte ha in politikerna över huvud taget, säger Niklas Hjert.

– Men sedan är det så klart ändå så att man måste kunna diskutera frågan om hur vi ska hantera de individer som inte omfattas. Och då är det enklaste svaret givetvis att de anställda på de arbetsplatserna ser till att skapa ett tryck för att få till kollektivavtal. För då får man väldigt bra tjänstepensioner med hög kvalité och väldigt många andra fördelar tack vare de system som vi har byggt upp, där vi har pressat kostnaderna otroligt mycket. Så det är ju den bästa vägen att säkra en bra tjänstepension.

Men om det ändå inte går att få till ett kollektivavtal?
– Det gör det ju inte alltid. Men ibland kan det också bygga på okunskap, tror jag. Därför är det ändå bra att den här frågan kommer upp till diskussion. Så att alla blir medvetna om vilken stor betydelse tjänstepensionen har för den totala pensionen.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Arbetsgivarna dissar löneförväntningar

  En majoritet av landets löntagare förväntar sig att deras lön kommer att öka i samma takt i år som tidigare, trots coronakrisen. Förväntningarna får kritik av Svenskt Näringsliv som inte utesluter ett bud på noll kronor i årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Svårare att göra ett bra jobb under krisen

  Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

 • Läs även...

  Las-förslag: Skyldighet att utbilda anställda

  Fler undantag från turordningslistan och lättare att säga upp den som missköter sitt jobb. Det är två av förslagen i las-utredningen. Utredaren vill också att arbetsgivare som inte erbjuder kompetensutveckling ska betala skadestånd.

 • Läs även...

  Svenskt Näringsliv vill se lägre löneökningar

  En lägre löneökningstakt och en större flexibilitet både vad gäller arbetstid och att anlita extra personal. Det är Svenskt Näringslivs främsta mål i nästa års avtalsrörelse.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.