• Foto: IavnRiver/Colourbox

Så bildar ni fackklubb

Publicerad 29 mars 2019, kl 10:39

Att bilda fackklubb är ett bra sätt att få vara med och bestämma på jobbet. Klubben kan påverka löner, arbetsbelastning, scheman, chefstillsättningar med mera.

1. Ni måste vara minst fem som vill engagera er fackligt. (Styrelsen ska bestå av minst tre personer, dessutom krävs en revisor och en valberedare.)

En arbetsgivare får inte hindra en förtroendevald från att utföra sitt uppdrag.

2. Kalla till första medlemsmötet. Under det utser ni en styrelse som håller i gång klubben i väntan på det första årsmötet. Skriv mötesprotokoll.

3. Registrera klubben genom att på unionen.se hämta, fylla i och skicka in blanketten registrering av ny klubb till Unionen jämte mötesprotokollet.

4. Anmäl till arbetsgivaren att ni har bildat en klubb och vilka som har valts till de olika förtroendeuppdragen. Ha gärna ett möte med arbetsgivaren och prata om hur ni kan samarbeta.

5. Vid första årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska företräda dem. Finns kollektivavtal har de nu rätt att gå utbildningar och jobba fackligt på betald arbetstid.

Hur mycket du kan jobba fackligt beror bland annat på antal anställda och förhållandena på arbetsplatsen.

6. Informera medlemmarna om vad ni gör i klubben och förankra viktiga beslut. Med information följer engagerade medlemmar, vilket i sin tur gör det enklare att fylla vakanser i styrelsen.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Corona försvårar fackligt samarbete mellan länder

  I många länder hotas, kränks och dödas fortfarande fackligt engagerade. Coronapandemin har gjort det svårare att ställa krav på regeringar och arbetsgivare.

 • Läs även...

  Nya jobbhjältar korade

  En majoritet Skåne med inslag av Värmland. Så beskriver årets uppstickare sig och de andra två jobbhjältarna som under måndagen prisades av Unionen för sina fackliga bedrifter

 • Läs även...

  Grattis alla arbetsmiljöombud!

  De jobbar ofta i det tysta och får inte så mycket beröm för sina bedrifter. Men gör ett oerhört viktigt arbete. I dag är det arbetsmiljöombudens dag.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.