Annons
Annons

Så fixar du festen med jobbet

Publicerad 6 maj 2011, kl 12:54

En kall öl efter jobbet med arbetskamraterna är sällan fel. Men när promillehalten stiger försämras omdömet. Så innan ni tar det där sista glaset, tänk på att ni ska tillbaka till jobbet och möta varandra igen.

Nu börjar perioden då vi dricker mer än vanligt. Under våren och försommaren ploppar uteserveringar upp som lockar till fler after work än vanligt med kollegorna. Rätt vanligt är det också att arbetsgivarna slänger in en och annan utbildning eller avslutning före semestrarna, att det serveras starkare drycker vid dessa tillfällen är nästan självklart.

Det kan alltså vara läge prata om alkoholkulturen på jobbet. För även om många klarar av att dricka lagom, gör inte alla det. Men hur pratar man alkoholvanor utan att komma med pekpinnar?

- Många chefer tycker att det är jobbigt att ta upp den här frågan. De vill inte vara tråkmånsar som talar om vad andra ska göra. Men min erfarenhet är att när man väl tagit tag i det här, tycker de flesta att det är väldigt bra. Vi ska se det som en kunskapsökning och inte pekpinnar, säger Ingela Eriksson, informationsansvarig på Alna, expert på skadligt bruk i arbetslivet.

Inom vissa branscher är kulturen mer blöt än hos andra, som inom restaurangvärlden och företag med mycket representation som reklambyråer och säljyrken. Där kan det finnas ett visst motstånd till att förändra mönster, men det går. Ingela tar upp journalistkåren som ett exempel.

- Förr kunde stå en whiskyflaska på journalisternas skrivbord och det var inget konstigt med det, men så är det verkligen inte idag.

Hon tycker att företagen ska ställa sig frågan vad som är okej här hos oss när det kommer till alkohol. Hur vill vi att medarbetarna ska må och vilken bild vill vi förmedla av oss utåt? Det ska sedan regleras i en alkohol - och drogpolicy.

- Finns det ingen policy finns det oftast en alkoholkultur som kan vara både mer tillåtande och mer restriktiv. Vi har en tendens att dricka som dem vi umgås med. Men arbetsgivarna har allt att vinna på att medarbetarna mår bra och trivs med värderingar som råder på jobbet, säger Ingela Eriksson.

Var och en har ett eget ansvar när det kommer till det egna drickandet med jobbet, men störst ansvar har chefen. Chefen sätter dagordningen och därför är det viktigt att han eller hon föregår med gott exempel. För det är chefens uppgift att lösa problem som uppstått i samband med att någon har druckit för mycket.

- Prata om alkoholkulturen, hur vi vill ha det och vad policyn säger i god tid, inte samma dag som det ska serveras alkohol. Prata alltid ur ett arbetsrelaterat perspektiv, då blir det färre pekpinnar. En chef kan till exempel säga inför en konferens att det här kommer vi att kräva av er så ni måste vara fit for fight hela tiden. Därför är det bra att ha en alkoholpolicy att åberopa, där det står klart och tydligt vad som gäller, säger Ingela Eriksson.

Fakta

10 råd om alkohol på jobbet

  1. Du kommer att träffa kollegorna på jobbet igen, i nyktert tillstånd. Kan du stå för vad du sa när du var full?
  2. Bjud med hela arbetsgruppen om det är en organiserad AW. Snacka inte skit om dem som inte är med.
  3. Fatta inte jobbrelaterade beslut vid baren, särskilt inte om alla inte är med. Om det ändå sker se till att alla bli informerade om vad som sagts och beslutats.
  4. Alkohol gör oss modiga men lämna sanningarna till ett annat tillfälle, som utvecklings- eller lönesamtalet.
  5. Vad du sysslar med efter jobbet har chefen inget med att göra, men om ni bor i en liten stad eller festar med företagsloggan på jackan, går ryktet snabbt. En fylla kan snabbt rasera ett varumärke.
  6. När du är på en utbildning eller konferens med efterföljande middag, tänk på att du där som anställd även om det sker på kvällstid.
  7. Fyllehångel är rätt kul, i stundens hetta. Men ni kanske ångrar er sen, och då snackas det redan i korridorerna.
  8. Vet du med dig att du dricker för mycket, bestäm nivån innan. Två glas, kanske de som jobbet bjuder på, sen får det räcka.
  9. Det är inte roligt att brainstorma med bakfulla kollegor. Om ni är på en utbildning i ett par dagar, som kostar jobbet en slant, ska du kunna prestera dagen efter festen också. Om inte annat så för dina mindre bakfulla arbetskamraters skull.
  10. Skicka inte ut ett mejl om företagets alkoholpolicy timmarna innan en jobbfest. Det irriterar nästan lika mycket som fulla kollegor. Prata om policyn eller alkoholkulturen i god tid. Helst direkt efter en tillställning om en incident inträffat.
Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]