• Foto: Fredrik Sandberg / TT

Så hög blir flexpensionen för IT-anställda

Publicerad 12 april 2017, kl 16:13

Anställda inom IT och telekom har fått nya avtal. Avtalen innehåller flexpension som gör det möjligt att gå ner i tid från 62 års ålder.

I går blev avtalen för anställda inom IT och telekom klara. Avtalen ger totalt 6,5 procent i löneökningar, inklusive avsättningar till flexpension, de kommande tre åren.

I år får Unionens medlemmar 2 procent i löneökningar från den 1 april och 0,2 procent i flexpension från den 1 november. Nästa år höjs lönen med 1,8 procent och 0,2 procent går till flexpension. År 2019 ges inga pengar till flexpension, men 2,3 procent i löneökningar.

Möjligheten att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder.

Flexpension ger ökade möjligheter att gå ner i tid när pensionen närmar sig och mer pengar till tjänstepensionen. Frågan var en het potatis förra året då Unionen varslade om strejk för att få igenom sitt krav. Varslet stoppades dock av Arbetsdomstolen som ansåg att det rådde fredsplikt i pensionsfrågor.

I vintras slöt Unionen och Almega en överenskommelse om flexpension och den tidigare konflikten förvandlades därmed till en icke-fråga i årets avtalsrörelse.

De nya avtalen är treåriga, men det tredje året är uppsägningsbart.

Avtalen i korthet

 • Löneökningar:

2 procent från 1 april 2017.
1,8 procent från 1 april 2018.
2,3 procent från 1 april 2019.

 • Flexpension:

0,2 procent från 1 november 2017.
0,2 procent från 1 april 2018.
Anställda inom IT-avtalet får dessutom 0,3 procent från den 1 april 2020.
Möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

 • Anställningsformer:

Tillsvidareanställning är huvudregeln och gäller om man inte kommer överens om något annat.

Efter 36 månaders vikariat eller visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

 • Beredskap:

Det finns tre olika typer av beredskapstjänst med olika ersättningsnivåer.

All arbetad tid ska ersättas.

David Österberg
David Österberg
[email protected]

Kommentarer

Såvitt jag vet har Arbetsdomstolen inte avgjort om det rådde fredsplikt i pensionsfrågor. Men en djupt oenig rätt kom fram till att det inte självklart var möjligt att strejka för en pensionsfråga på de underlag som parterna lämnat in och på den tid som stod till buds, och att ett interemistiskt beslut (förhandsbeslut) att ge klartecken till konflikt därför inte kunde lämnas. Man kan se ADs beslut som ett "kanske" - och ett "kanske" är inte ett ja och inte ett nej.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2017-05-03. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

 • Läs även...

  Debatt: Kritik av arbetsgivare i sociala medier

  Vad du får och inte får säga om din arbetsgivare i sociala medier är oklart. I framtida avtalsförhandlingar måste gränsen bli tydlig kring anställdas rättigheter och skyldigheter, skriver Unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Tuffa förhandlingar om löner i tjänstesektorn

  Förhandlingarna om nya avtal i tjänstesektorn går trögt. Arbetsgivarna inom Almega har framför allt motsatt sig lönenivån i avtalen.

 • Läs även...

  Så höga blir löneökningarna

  Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.