• Otydliga roller och strukturer är grogrund för konflikter på jobbet. Foto: Illustration: Bo Lundberg

Så kan konflikten bli konstruktiv

Publicerad 19 december 2017, kl 22:35

Det grälas på kontor – enligt Chef & Karriärs undersökning regelbundet. Det kan skapa trist stämning och försämra företagets resultat. Men det kan också leda till sunt ifrågasättande och innovation.

Konflikter finns på alla arbetsplatser. Och bråk kan verkligen förpesta möten, leda till dålig stämning och vara destruktivt för produktiviteten. Men motsättningar och diskussioner kan också göra att vi börjar tänka i nya banor, ifrågasätta om vi har rätt och når fram till konsensus.

– Vissa konflikter är helt nödvändiga för att vi ska komma framåt. Om alla i en arbetsgrupp sitter tysta och håller med händer ingenting konstruktivt, säger Carl Åborg, som är psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi.

Vad är det då som gör om en arbetsplats är välmående eller genomsyrad av dålig stämning? Enligt en undersökning som Chef & Karriär låtit göra upplever många anställda bråk varje månad och det gäller främst sakkonflikter, alltså att vi har olika referensramar och tankar om hur arbetet ska skötas. Näst vanligast är att vi är oense om våra roller, vem som ska göra vad eller att någon gör för mycket och någon annan för lite. Att en kollega är otrevlig eller kommer sent är också vanliga orsaker.

Carl Åborg har ett exempel från idrotten. När du frågar ett fotbollslag varför de vann en match svarar spelarna ofta: ”För att vi hade tydliga roller, en spelidé och hjälpte varandra på planen.” Exakt så, menar han, är det även på jobbet. Otydliga roller och strukturer skapar konflikter, då går var och en och pular med sitt utan att se den stora bilden, helheten.

Att inte hjälpa varandra som medarbetare och framför allt som chef kan också leda till bråk.

– Chefen kan hjälpa till med det instrumentella som tid, resurser, pengar och utrustning. Om du som chef ger dina anställda en uppgift måste det också finnas bra förutsättningar att klara av den.

Dina medarbetare brukar känna väldigt tydligt om de får de här resurserna – eller inte.

En lika viktig uppgift för dig som chef är att hjälpa till med det sociala och psykologiska stödet. Alltså visa att du bryr dig, tar dig tid att lyssna, visar att du förstår vad medarbetarna arbetar med och vill dem väl.

Ytterligare en viktig komponent är information – till rätt person och i rätt tid.

– Brist på information är en stor konfliktskapare. Om vi inte får information känner vi oss ofta orättvist behandlade, och känslan av att inte ”få vara med” är ju extremt jobbig för oss människor.

Det är inte rimligt att en chef ska lyckas fånga upp varje missnöjd medarbetares tankar. Vi är ju arga på allt från odiskade kaffekoppar till omorganisationer. Men det är nödvändigt att ha organisatoriska rutiner som visar när en frustrerad arbetsgrupp går ut över produktionen. Det kan vara skyddsronder, hälsoenkäter eller medarbetarsamtal.

Om alla sitter tysta och håller med händer ingenting konstruktivt

– Om du inte pratar regelbundet med dina medarbetare kan du aldrig veta när du ska kliva in i en konflikt. Du måste försöka förstå vad konflikten bottnar i. Handlar det om ett beslut, om rättvisa? Ibland kan sakfrågor spåra ur för att de anställda inte förstår ett beslut, och då kanske det räcker med att informera.

Att medla mellan människor som inte kommer överens eller är arga över saker som händer på arbetsplatsen tar tid och resurser. Som chef är det lätt att känna sig utlämnad och ensam, men det finns stöd och hjälp. Som ledare är det ditt ansvar att se till att verksamheten fungerar så bra som möjligt. Men du behöver inte göra allt själv. När du förstått konflikten finns det möjlighet att ta hjälp av till exempel företagshälsovården. De har personer som jobbar med att kartlägga och åtgärda individ, grupp- och organisationsproblem.

I Chef & Karriärs undersökning svarade närmare hälften av de tillfrågade att de någon gång har tagit hjälp vid en konflikt på arbetsplatsen. Av dem var majoriteten nöjd. Dock kände 23 procent att de inte fått den hjälp de efterfrågat.

Läs mer: Det här grälar vi om på jobbet

– Generellt sett är chefer och ledare dåliga på att be om hjälp. Man ska dra hela lasset själv. Men när frågor blir personligt laddade kan det vara läge att kliva åt sidan. Vid stress kan också den klassiska fly eller fäkta-mekanismen slå till och då kan chefen göra mer skada än nytta. Antingen blir du en maktperson som de anställda vill slåss emot. Eller så gör du medarbetaren så nervös och stum att det inte går att hitta några lösningar.

En chef kan naturligtvis reagera med samma känslor som sina medarbetare vid en konflikt. Om du känner dig hotad är det lätt att vilja strida för din sak – eller fly från det obehagliga. Vår undersökning visar att många arbetsplatser inte har rutiner för att stötta chefen vid en konflikt. 40 procent anger att de inte har några rutiner som hjälper chefen vid en konflikt och 26 procent svarar att de inte vet om det finns några sådana. Majoriteten ingår inte heller i något nätverk eller har en mentor som kan ge hjälp under en konflikt.

– Det är viktigt att även chefen får samtal och stöd, antingen från den egna arbetsplatsen eller utifrån. Ibland kan ju chefen till och med vara roten till konflikten och då behövs det en person utan relation till arbetsplatsen som kliver in.

Hur små problem på en arbetsplats än kan te sig bör man aldrig underskatta de anställdas känslor. Förminska inte bekymmer, trots att de för dig kan tyckas löjliga. Att ha en öppen och förtroendeingivande relation, utan att bli för privat, är en god start för att arbetsplatsen ska må bra.

– Visa att du ser dina anställda och att du är handlingskraftig när du ser ett problem som kan komma att bli en konflikt. Det skapar respekt, säger Carl Åborg.

OLIKA TYPER AV KONFLIKTER – OCH HUR DU LÖSER DEM

 • SAKKONFLIKT: Kan handla om vad du tycker är rätt eller fel, alternativt bra eller dåligt. Ofta beror den här konflikten på att vi har olika referensramar, bakgrund och tankesätt. Försök att se saken ur din kollegas vinkel. Ibland finns det flera olika vägar till målet.
 • ROLLKONFLIKT: Vem ska göra vad? Han eller hon gör för lite eller för mycket, saker hamnar mellan stolarna eller kollegan försöker tassa in på ditt revir. Var tydlig med rollerna och hur du vill att jobbet ska göras.
 • INTRESSEKONFLIKT: En medarbetare lägger ned sin själ i arbetet, en annan tycks komma och gå som den vill. Vid neddragningar kan intressekonflikter uppstå till exempel när det blir konkurrens om tjänsterna. Som chef är det därför viktigt att du motiverar beslut och förklarar bakgrunden.
 • VÄRDERINGSKONFLIKT: Kan uppstå när våra åsikter går brett isär vad gäller ideologi eller människosyn. Här är det viktigt för en chef att framföra att vi inte behöver tycka lika, men att vi ändå ska kunna samarbeta med varandra och göra ett bra jobb.
 • BETEENDEKONFLIKT: Kan uppstå om till exempel en kollega alltid kommer sent, är otrevlig, lat eller egoistisk. Här är det viktigt att gå till botten med bakgrunden till varför kollegan beter sig så och sedan ta ett snack med hela gruppen och berätta vilka beteenden som är okej och inte på jobbet.
 • PSEUDOKONFLIKT: Ofta baserade på missförstånd, att vi går omkring och tror en massa saker om varandra. Kan ignoreras, men skulle det få konsekvenser – kalla till möte och lätta på trycket.
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Okunskap om hur mobbning ska hanteras

  100 000 människor mobbas på jobbet. Psykologen Stefan Blomberg menar att siffran skulle kunna minskas kraftigt om arbetsgivarna fick utbildning.

 • Läs även...

  Coronakrisen ställer krav på ledarskapet

  Coronakrisen gör att många av oss leder på distans. Omställningen är en utmaning, inte minst arbetsmiljöansvaret. Klarar jag att leva upp till det? Hur mår medarbetarna – egentligen?

 • Läs även...

  Så stöttar du en orolig kollega

  De flesta anställda känner någon form av oro kring effekterna av coronaviruset. Men det finns saker vi kan göra för att stötta varandra. Både som kollega och chef.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.