• Unionen tog ut sina medlemmar på Svensk Bilprovning i strejk under våren 2012. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så ofta strejkar Unionen

Publicerad 10 januari 2019, kl 16:04

Under Unionens tio första år har förbundet sammanlagt tagit till strejkvapnet sex gånger vid konflikter med arbetsgivarorganisation och företag. Det innebär att Unionen hamnar på tredje plats om man listar antalet strejker bland de svenska fackförbunden.

Facket kan ta till strejk vid konflikter både på förbundsnivå och lokal nivå. Vid det förstnämnda handlar det om tvist där en arbetsgivarorganisation är motpart. Vid det andra tvistar man i stället med ett företag, oftast beroende på att det inte är med i någon arbetsgivarorganisation.

Under Unionens två första år, efter att det bildades 2008, uppstod inga konflikter som ledde till strejk vare sig på förbundsnivå eller lokal nivå.

2009 resulterade dock en tvist med Almega Tjänsteföretagen, som gällde ett nytt kollektivavtal för Apoteksbranschen, till att ett varsel trädde i kraft. Men det handlade då inte om strejk utan om blockadåtgärder som omfattade ett 80-tal anställda vid Apotekets kundcentrum i Kalmar. Efter nära två och en halv månad var konflikten löst.

Läs mer: Unionen varslar om konflikt mot Apoteket

Först 2012 var det dags att ta till strejkvapnet, och då vid fyra konflikter.

En var med Svenska Flygbranschen och gällde ett nytt branschavtal för kabinpersonal. Strejken innebar att 458 anställda vid tre flygbolag lade ner arbetet. Även om den bara pågick i några dagar blev den kostsam för bolagen. Enligt en beräkning var den direkta ekonomiska förlusten cirka 10 miljoner kronor.

Läs mer: Strejk på Arlanda

En annan var Unionens konflikt med Almega Tjänsteföretagen om ett nytt branschavtal som ledde till att 400 anställda vid 88 av Svensk Bilprovnings stationer lade ner arbetet. Även det blev en kortvarig strejk. Efter två dagar var man överens om ett nytt avtal.

Läs mer: Unionen varslar om strejk

2013 verkställdes ett varsel om strejk på lokal nivå, vid ett callcentret Focus CRS i Fränsta i Medelpad, sedan arbetsgivaren vägrat teckna kollektivavtal åt de anställda. Strejken, som pågick i drygt tre månader, resulterade dock inte i något avtal. I stället beslöt ägaren, investeringsbolaget Peak Partners, att lägga ned företaget.

Läs mer: Fränstastrejken – vad handlade det om?

Sedan dess har det varit lugnt vad gäller strejker bland Unionens medlemmar. Under 2018 utbröt för övrigt endast en strejk på den svenska arbetsmarknaden, när Svensk pilotförening gick ut i strejk vid en tvist mot Ryanair.

Läs också: Måste jag strejka?

Läs också: Lockout – så funkar det

 

Lista över strejker på förbundsnivå 2008 – 2018

SAC Syndikalisterna: 14 utbrutna strejker

Hamnarbetarförbundet: 10 (varav en övertidsblockad)

Unionen: 5

Svensk Pilotförening: 5

Livsmedelsarbetarförbundet: 4

Byggnadsarbetareförbundet: 3

Vårdförbundet: 3

Svenska Elektrikerförbundet: 2

Sjöbefälsföreningen: 2

Transportarbetareförbundet: 2

Teaterförbundet: 2

Kommunalarbetareförbundet: 2

Seko: 2

Handelsanställdas förbund: 1

Målareförbundet: 1

Finansförbundet: 1

Fastighetsanställdas förbund: 1

Pappersarbetarförbundet: 1

Tillägg:

I en kommentar till statistiken om strejker på förbundsnivå påpekar Per Ewaldsson, chefsjurist på Medlingsinstitutet, till GP, Göteborgsposten, att den inte ger någon fulltäckande bild av hur det är med konfliktläget på arbetsmarknaden, exempelvis beroende på att också andra stridsågärder som olika slags blockader kan tas till.

Unionen:

Tvister på förbundsnivå = motparten är ett arbetsgivarförbund

Tvister på lokal =  motparten är ett företag

2008
Ingen tvist med varsel om stridsåtgärder.

2009
Förbundsnivå:  Två tvister med varsel. Ett av dem trädde i kraft men handlade inte om strejk utan om blockadåtgärder.
Lokal nivå: Ingen tvist med varsel.

2010
Förbundsnivå:  Unionen var part i en tvist med varsel som dock inte trädde i kraft.
Lokal nivå: En tvist med varsel, vilket inte trädde ikraft.

2011
Förbundsnivå: Ingen tvist med varsel.
Lokal nivå:  Två tvister med varsel, men inget trädde ikraft.

2012
Förbundsnivå: Fem tvister med varsel, var av fyra resulterade i strejker.
Lokal nivå: Två tvister med varsel, men inget trädde i kraft.

2013
Förbundsnivå: Ingen tvist med varsel.
Lokal nivå: Två tvister med varsel, varav den ena ledde till strejk.

2014
Förbundsnivå: Ingen tvist med varsel.
Lokal nivå: Fem tvister med varsel, inget verkställdes.

2015
Ingen tvist med varsel.

2016
Förbundsnivå: Sju tvister med varsel, men inget trädde i kraft
Lokal nivå: Ingen tvist med varsel

2017
Ingen tvist med varsel.

2018
Ingen tvist med varsel.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Svårare att göra ett bra jobb under krisen

  Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

 • Läs även...

  Facket röstade mot aktieutdelning

  Att rösta för aktieutdelning på 3,8 miljarder samtidigt som företaget har krisberedskap och behöver spara är provocerande. Det menar ordföranden i Unionenklubben på Sandvik, som röstade mot förslaget.

 • Läs även...

  Unionen kritiskt till ingångsavdrag

  Sänk arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, föreslår regeringen. En dålig idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Coronakrisen kan ge sämre löner

  Enligt Medlingsinstitutets bedömning kan den uppskjutna avtalsrörelsen på grund av coronakrisen medverka till en dämpad löneutveckling i Sverige. Även Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, ser en risk att lönerna blir lidande.

 • Läs även...

  Hockeyspelare har fått nytt avtal

  Större inflytande över hur namn och bild får användas och högre lägastalöner för nya spelare. Det är innehållet i det nya avtal som Unionen tecknat för elithockeyspelare.

 • Läs även...

  Missnöjda medlemmar fick pengar av Unionen

  Förra året betalade Unionen ut 162 761 kronor till medlemmar som ansåg sig blivit felaktigt behandlade av förbundet. En minskning med 88 procent jämfört med för fem år sedan.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän sägs upp på grund av krisen

  Allt fler varsel leder nu till uppsägningar – inte minst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en koll som Kollega har gjort bland Unionens regionkontor.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  "Strejkerna ökade trycket"

  Den flera decennier långa hamnkonflikten är nu över efter den senaste månadens punktstrejker och lockout. I sista sekund undveks full strejk sedan parterna, Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, sent i går kväll tecknade ett andrahandsavtal.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.