• Där är den. Budgetpropositionen för 2015. Foto: Janerik Henriksson/TT

Så påverkar budgeten dig

Publicerad 23 oktober 2014, kl 12:36

Dyrare att anställa unga och pensionärer, ökade anslag till arbetsmiljöforskning samt infrastruktursatsningar. Det är några av förslagen i regeringens budgetproposition.

Höjt tak i a-kassan
Som tidigare känt föreslår regeringen en höjning av såväl taket i a-kassan så att maxbeloppet höjs från nuvarande 680 kronor per dag till 910 kronor per dag under ersättningsperiodens första 100 dagar. Därefter kommer ersättningen att ligga på 760 kronor. Höjningen ska börja gälla 1 maj nästa år.

Höjningen innebär att den som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden får ut 80 procent av sin lön under den arbetslöshetsperioden. Satsningen beräknas kosta 2,3 miljarder per år.

Dyrare att anställa pensionärer och unga
Regeringen minskar undantaget för löneskatt på äldre arbetskraft. Det kommer fortfarande vara billigare att anställa personer som fyllt 65 år än dem som är yngre, men inte fullt så billigt som i dag.

Den halverade arbetsgivaravgiften för alla under 26 år, som den förra regeringen införde, höjs i två steg. Det ger skatteintäkter på över nio miljarder per år under 2015 och 2016.

Jobbskatteavdraget för dem som tjänar över 50 000 kronor trappas av. Dessutom sänks brytpunkten för statlig skatt.

Satsningar på arbetsmiljö
I budgeten för 2015 beräknas Arbetsmiljöverket få 60 miljoner kronor mer än i år. En särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö görs också, bland annat genom ökade anslag på forskning om kvinnors arbetsmiljöproblem, (10 miljoner under 2015 och 20 miljoner kronor per år under resterande mandatperiod). Företagshälsovården får också ökade resurser.

Mer pengar till Arbetsförmedlingen och slopad Fas 3
Arbetsförmedlingen får mer pengar för att kunna matcha jobb bättre. Arbetsförmedlingen ska dessutom införa den 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa som innebär att de ska erbjudas jobb, praktik eller skola inom 90 dagar.

Fas 3 som infördes 2007 är tänkt att ersättas med utbildningsåtgärder och extrajobb inom välfärden. När Fas 3, där 34 000 personer i dag ingår, är tänkt av avskaffas är dock inte klart.

Höjd föräldrapenning och en ytterligare pappamånad
Ytterligare en månad i föräldraförsäkringen öronmärks till vardera föräldern. Grundnivåerna i föräldrapenningen höjs.

Infrastruktursatsningar
I budgeten föreslås ett tillskott på cirka fem miljarder kronor under mandatperioden för att satsa mer på underhåll av järnvägen. Satsningen riktar sig främst till de mest trafikerade områdena, exempelvis stambanorna runt storstäderna och de stråk som trafikeras flitigt av godstrafiken.

Slopad gräns i sjukförsäkringen
Den bortre gränsen i sjukförsäkringen, även kallad ”stupstocken”, avskaffas. Gränsen infördes av Alliansen 2008 och innebär att människor som varit sjukskrivna i 2,5 år utförsäkrades, om det inte förelåg synnerliga skäl.

Kommentarer

Vår nya regering S+MP har slopat denna helvetesfas många som har hamnat i.
Nu väntar vi alla på att den budget som igår lämnades till riksdagen av Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte möter några hinder.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-11-13. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Utredning: ”Alla ska ha rätt till a-kassa”

  Alla som har jobbat ska få a-kassa om de blir arbetslösa. Det föreslår den utredning om a-kassan som presenterades under tisdagen. Men för den som är arbetslös länge blir ersättningen lägre än i dag.

 • Läs även...

  Eva Nordmark: "Saknas stöd för höjning av a-kassan"

  Intervjun med Eva Nordmark gjordes den 25 februari, före coronakrisen.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) anser att staten måste ta ett större ansvar för a-kassan. Hon vill bland annat att taket i försäkringen höjs.

 • Läs även...

  A-kassan har blivit statens kassako

  Högre avgifter än utgifter. De senaste tio åren har a-kassan varit en riktig kassako för staten. Men mycket av pengarna som betalas in går inte till ersättning till de arbetslösa. Därför borde avgifterna sänkas eller taket i a-kassan höjas, anser flera experter.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.