Samgående allt närmare

Publicerad 9 maj 2012, kl 13:03

UPPDATERAD. Unionen och Farmaciförbundet har tagit ett stort kliv mot samgående. Apoteksfackets förtroendevalda beslöt under onsdagen att gå vidare med planerna. Om allt går i lås kommer samgåendet bli verklighet våren 2013.

Avregleringen av apoteksmarknaden har fört Farmaciförbundet och Unionen närmare varandra. Medlemmarnas vardag har blivit allt mer lika och förbundsstyrelserna har därför träffats regelbundet sedan två år tillbaka. Förbundens förhandlingsdelegationer har haft gemensamma möten under avtalsrörelsen för branschen och det har gjorts en gemensam analys av läget på arbetsmarknaden.

Förbundens allt intensivare samarbete har mynnat ut i tankar på ett samgående. Och det var detta som de förtroendevalda inom Farmaciförbundet skulle ta ställning till i dag, onsdag.

Under förbundsmötet, motsvarande Unionens kongress, beslutades att gå vidare med planerna. De förtroendevalda ställde sig enhälligt bakom förbundsstyrelsens förslag att genomföra en pilotstudie om förutsättningarna för ett samgående som ska utvecklas till gemensam konkret verksamhet redan nästa år.

För Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson var det blandade känslor inombords efter beslutet.
- Det känns jättehärligt för nu kan vi blicka framåt men samtidigt vemodigt, det har var ett kämpigt beslut men man växer in i det efter att ha dividerat fram och tillbaks, säger hon.
- Både vi och Unionen tror att ett samgående är bästa alternativet för framtiden. Det är fantastiskt att alla våra ombud var eniga om att det är bästa för våra medlemmar. Nu hoppas jag bara att våra medlemmar förstår hur bra detta är. Lilla Farmaciförbundet nu kommer att bli ännu starkare tillsammans med Unionen.

Susanne Vennberg, förtroendevald inom Doc Morris:
- Jag ser enbart positivt på en sammanslagning. Jag är hudterapeut och mitt yrke finns i dag inte riktigt representerat i Farmaciförbundet så för min egen del tror jag att det kommer att bli bättre.
- Jag kan inte se några direkta farhågor, farmacevterna känner kanske att de kan försvinna i mängden och att deras intressen inte tas till vara men i så fall kommer Unionen att tappa de medlemmarna ganska snart. Jag har en känsla av att man ibland tänker lite fyrkantigt i vårt förbund och inte ser att man kan lära av andra branscher - att man är lite rädd för förändring.

Tiina Declercq, förtroendevald inom Apoteket:
- Jag tycker att det var ett bra beslut, det känns spännande. Vi kommer att bli ett starkare förbund med nya idéer och med mer resurser både utåt och för våra förtroendevalda. Risken är att vi glöms bort så vi måste verkligen visa att vi har en egen nisch i Unionen.

Diskussionerna som föregick beslutet berörde farhågor och möjligheter med samgåendet. Unionens storlek och styrka i förhandlingssammanhang och opinionsbildning var några punkter som lyftes bland annat fram på pluskontot. Andra fördelar var bättre tillgänglighet och möjligheter till att rekrytera och stödja medlemmarna.

De förtroendevaldas största farhåga var risken att slukas av jätteförbundet Unionen med över 500 000 medlemmar och att branschidentiteten därmed skulle försvagas liksom kunskapen om branschen.

Några av Farmaciförbundets krav inför samgåendet är att man får en adjungerad representant i Unionens förbundsstyrelse, att ett särskilt branschråd inrättas, att man får behålla en tidskrift om branschen och att yrkesråden bibehålls.

Ett par hinder återstår dock innan samgåendet är ett faktum. Förutom pilotstudien kommer Farmaciförbundet att genomföra ett så kallat medlemsrådslag, vilket innebär att medlemmarna kommer att få möjlighet att säga sin mening i en undersökning.

Efter medlemsrådslaget kommer Farmaciförbundet att hålla en extra kongress och dra upp riktlinjerna för samgåendet och sedan våren 2013 ta ett definitivt beslut om att avveckla förbundet på ett ordinarie förbundsmöte.

I dag organiserar Farmaciförbundet cirka 7 000 medlemmar, ungefär lika många som Sacoförbundet Sveriges Farmacevtförbund. Så sent som för ett år sedan slängde Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson ut en trevare kring ett samgående för att samla hela apoteksmarknaden under ett paraply men utan att få någon större respons.
Genom ett samgående med Unionen väcks förhoppningar om att i framtiden kunna locka över Sacoförbundets medlemmar dit.

Under perioden 2006-2011 har Farmaciförbundet tappat närmare 1 200 aktiva medlemmar. Om förbundet fortsätter att minska i samma takt kommer medlemsantalet understiga 4 000 om tre år.

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg välkomnar också Farmaciförbundets beslut:
- Tillsammans kan vi öka medlemsnyttan och erbjuda ett ännu bättre fackligt medlemskap. Målet är att förena styrka med närhet för medlemmarna inom apotek och läkemedelsindustri, säger hon en kommentar.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  LAS: 8 av 10 AD-domar ger arbetsgivaren rätt

  En genomgång av Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren visar att tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet oftast döms till arbetsgivarens fördel. Trots det vill flera politiska partier avskaffa turordningsreglerna.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.