• En rabiliteringskoordinator ska hjälpa sjukskrivna att hålla kontakten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och jobbet. Foto: Colourbox

Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

Publicerad 11 september 2018, kl 11:27

Att vara sjuk och samtidigt hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför särskilda rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

Insatserna föreslås vara frivilliga för patienten och ska bestå av personligt stöd, samordning och samverkan mellan exempelvis arbetsgivare, Försäkringskassan och vården. Tanken är att kontakten mellan patienten, myndigheten och jobbet inte ska hamna mellan stolarna. Man ska få hjälp att veta vem man ska kontakta för vad och när det är dags att göra det. Unionen är positiv till förslaget.

– Det finns ett behov av att se helheten för den person som är mitt uppe i att försöka hantera sin situation och komma tillbaka till arbetslivet. Vi har också sett exempel på hur man har använt koordinatorer inom landstingen där resultatet har varit positivt, säger Henrik Ehrenberg, som är samhällspolitisk chef på Unionen.

Han höjer dock ett varningens finger för att fokus inte enbart ska hamna på myndigheterna utan på arbetsplatsen, där de bästa och största möjligheterna att komma tillbaka i arbete finns.

– Det är viktigt att de här koordinatorerna är uppsjungna och kunniga i arbetslivets villkor, arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar. Att man inte enbart inriktar sig på den offentliga delen i rehabiliteringen utan förstår att arbetsgivaren sitter på avgörande nycklar för om en person ska komma tillbaka i arbete eller inte.

Finns det en risk att arbetsgivaren duckar för ansvaret för rehabilitering om man tillsätter koordinatorer som ska hålla koll på kedjan?

– Nej det tror jag inte. I sak händer ju inget som påverkar ansvar eller som påverkar arbetsgivarens vilja att få den anställde tillbaka i jobb.

Finansieringen för de rehabkoordinatorer som finns i dag är kortsiktig, menar regeringen, då den sker genom en årlig överenskommelse mellan regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, och är i form av pilotprojekt. Man har därför lagt fram ett lagförslag som föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att erbjuda rehabiliteringskoordinatorer.

En tidig kritik har varit att rehabiliteringskoordinatorns roll varit en aning luddig och att ansvarsfördelningen mellan koordinatorn, Försäkringskassan och sjukvården kan skapa en rättsosäkerhet. Men Henrik Ehrenberg tror att det problemet kommer att lösas.

– De riskerna finns ju alltid när det är fler instanser inblandade. Men jag har svårt att se att koordinatorerna som ska hjälpa personen att få kontroll över de olika delarna skulle öka rättsosäkerheten. Problemet just nu är ju att det finns väldigt många personer som inte kan orientera sig i kontakter och regler. Det är ju egentligen där rättsosäkerheten är på riktigt och där vi hoppas att koordinatorerna kan hjälpa till, säger han.

Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Samtalsgrupp minskar risk för utmattning

  Genom träffar i samtalsgrupper på arbetstid kan sjukskrivningar på grund av stress förhindras. Det visar ny forskning.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Många struntar i sjuklön på semestern

  Den som blir sjuk eller vabbar under sin semester, har samma rättigheter till ersättning som under en vanlig arbetsvecka. Trots det begär få ersättning, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Fick inte spela i band för Försäkringskassan

  Kan du spela musik så kan du jobba, resonerade Försäkringskassan och skickade ett återkrav på närmare tre års sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Nu överklagas ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Läs även...

  Slopat krav på läkarintyg

  Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.