• Så här ser uniformen ut för SAS markpersonal. Företagets nya uniformsregler innebär ett förbud mot religiösa symboler. Foto: SAS AB

SAS förbud mot slöja kan vara brott mot mbl

Publicerad 3 maj 2017, kl 16:53

När SAS införde nya uniformsregler som innebär att ingen får bära slöja så kan man ha gjort sig skyldig till ett mbl-brott. I morgon kommer frågan sannolikt upp vid ett möte i SAS centrala skyddskommitté.

Nyligen blev det känt att en 23-årig kvinna inte fick jobb på SAS för att hon bär slöja.

SAS lutar sig mot en ny EU-dom som innebär att om man har enhetliga uniformsregler för alla anställda, oavsett religion, etnisk bakgrund, kön och politisk åsikt, är det inte fråga om diskriminering.

Läs mer: Arbetsgivare får förbjuda slöja

Men uniformsreglerna kan innebära att företaget har gjort sig skyldigt till mbl-brott. Det menar flera anställda som Kollega har talat med, eftersom företaget inte uppfyllde sin förhandlingsplikt med facket innan reglerna infördes.

Eftersom några anställda redan i dag bär hijab, slöja, föreslog SAS centrala skyddskommitté i höstas att företaget skulle införa hijab som en uniformspersedel.

Svaret från uniformskommittén blev att en sådan lösning inte var aktuell. Dock fanns inget hinder för anställda att bära hijab.

Men sedan dess har SAS kommit ut med en förnyad uniformsinformation, där exempelvis religiösa symboler är förbjudna. Den förändringen har man inte förhandlat med facket om, vilket flera anställda reagerat på.

Enligt uppgift till Kollega kommer frågan sannolikt att komma upp vid ett möte i den centrala skyddskommittén på SAS i morgon torsdag.

Förhandlingsskyldigheten

Den primära förhandlingsskyldigheten i  §11 i mbl (medbestämmandelagen) innebär att arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen - till vilken man är bunden av kollektivavtal - till förhandlingar innan man tar beslut om:

 • viktiga förändringar i verksamheten
 • viktiga förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskild medlem i förbundet

Arbetsgivaren får inte fatta beslut innan den lokala förhandlingen är avslutad.
Om parterna inte blir eniga får arbetsgivaren inte fatta beslut innan en eventuell central förhandling har genomförts.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Kaotisk sommar på SAS

  De SAS-anställa går på knäna efter sommarens flygkaos med mängder av inställda avgångar. Men i media går anställda ut och berättar att de inte vågar föra fram kritik mot bolaget – inte ens internt – eftersom de fruktar repressalier.

 • Läs även...

  Medlem i kläm - så gick det sen

  Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

 • Läs även...

  SAS slöjförbud inte diskriminering

  SAS gjorde sig inte skyldig till diskriminering när en kvinna fick veta att hon måste ta av sig slöjan för att få jobb som incheckare, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO).

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Ständiga omorganisationer sliter på medarbetarna

  7 av 10 tjänstemän har varit med om en omorganisation det senaste året. Målet brukar vara att bli effektivare och lönsammare. Men för personalen är förändringarna ofta slitsamma.

 • Läs även...

  Ohållbar situation på SVT

  Ändrade arbetsrutiner på SVT:s lokala nyhetsredaktioner har lett till ökad stress och en alltmer pressad arbetssituation. Nu kräver Unionen tillsammans med Journalistförbundet SJF att något ska göras innan problemet eskalerar och anställda drivs in i långa sjukskrivningar.

 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Vägrade bärga bilar – fick sparken

  Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

 • Läs även...

  Ekonomichef köpte pool på företagskortet

  Vid mer än 100 tillfällen använde ekonomichefen bolagets pengar till privata utgifter. Bland annat köpte hon en pool. Nu har kvinnan dömts för trolöshet mot huvudman och att betala tillbaka de 620 000 kronor som hon spenderat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.