Sätt press på Kina!

Publicerad 21 april 2010, kl 10:23 Uppdaterad 26 april 2010, kl 09:27

Volvo har köpts av kinesiska Geely och kontrakt har skrivits för flera storaffärer mellan Kina och Sverige. Hur påverkar dessa affärer svenska arbetstagare och vilket inflytande kan svenska fackförbund ha när det gäller arbetsförhållanden i Kina?

Kina är ett enormt land och givetvis skiftar arbetsförhållandena oerhört. Det finns företag - både nationella och utländska som har rimliga arbetsförhållanden, men dessvärre är motsatsen mycket utbredd. Många arbetare i Kina utsätts för extremt usla arbetsförhållanden, direkt farliga arbetsmiljöer, långa oreglerade arbetstider och innehållna löner.

Kina har ratificerat fyra av ILO:s åtta kärnkonventioner och enligt den kinesiska konstitutionen råder "organisationsfrihet" i landet. Landet har också ratificerat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella (ESK) rättigheter, men reserverat sig mot artikel 8 om rätten att bilda fackföreningar. I verkligheten råder omfattande inskränkningar när det gäller mötesfrihet och rätten att organisera sig på arbetsplatsen. Kinesisk lag förbjuder oberoende fackföreningar och den enda fackliga organisation som tillåts arbeta är ACFTU (All China Federation of Trade Unions), som står den kinesiska staten nära. Ledningen utses av kommunistpartiet och enligt organisationens stadga är ACFTU:s uppgift att "mobilisera arbetare för landets utveckling och att vara en "bro mellan kommunistpartiet och de arbetande massorna".

Under senare år har arbetstvister och massprotester bland anställda ökat dramatiskt i Kina. Protesterna gäller arbetsmiljö, arbetssäkerhet, arbetstider, uteblivna löner och korruption. I många fall har fredliga protester övergått i rena våldsamheter när polis har kallats in, många har gripits och flera har fängslats eller skickats på "omskolningsläger".

Kontakterna mellan Kina och omvärlden har ökat i takt med att handel och företagssamarbete har utvecklats och det gäller även kontakterna mellan utländska fackföreningar och den statligt kontrollerade ACFTU. Anställda på utländska företag i Kina har visserligen rätt att bilda fackliga organisationer men bara under förutsättning att de är anslutna till ACFTU.

Vad kan då svenska fackföreningsmedlemmar göra för att främja mänskliga rättigheter i Kina?

Uppmana ditt fackförbund att i kontakter med kinesiska myndigheter driva frågan om att Kina ska:

 • Dra tillbaka reservationen mot artikel 8 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
 • Ratificera samtliga av ILO:s kärnkonventioner och leva upp till kraven i konventionerna.
 • Tillåta bildandet av oberoende fackföreningar.

Lise Bergh
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.