Annons
Annons

SD-fack läggs ned

Publicerad 20 oktober 2014, kl 10:59

Sverigedemokraternas fackförening Löntagarna läggs ned efter mindre än ett års existens. Anledningen är ett alltför lågt medlemsantal.

- Det känns som att det här med fackföreningar har spelat ut sitt roll, säger Sven Pernils, Löntagarnas ordförande till Aftonbladet.

I december förra året startade Sverigedemokraterna det nya fackförbundet Löntagarna som var tänkt att vara politiskt obundet och öppet för alla. Fackförbundet skulle ha en låg medlemsavgift genom att endast ägna sig åt juridisk rådgivning och inget annat ”krimskrams”.

Martin Linder, Unionens andre vice ordförande, kommenterade Löntagarnas bildande med att den svenska modellen gör det svårt för små fackförbund som inte erkänns av någon arbetsgivarmotpart att få reellt inflytande. Dessutom såg han inget behov av ett nytt fackförbund.

Spiken i kistan för SD-facket är dock det låga medlemsantalet. Löntagarna har haft en växelvis till- och frånströmning av medlemmar men låg vid nedläggningstillfället på under 200 personer.

Jenny Bengtsson, ordförande i Hotell- och Restaurangfacket i Stockholm skriver i samband med nedläggningsbeslutet att Löntagarnas egna stadgar gör det omöjligt för fackförbundet att läggas ned med så kort varsel.  Något som Sven Pernils tillbakavisar.

- Det stämmer inte alls. Vi hade en kongress där skrivelsen i stadgarna om två på varandra oberoende kongresser skrevs om. Nu får vi lägga ned med ett enkelt styrelsebeslut. Hon sitter på gammal information, säger Sven Pernils till Aftonbladet.

  • Läs även...

    M och KD vill sänka taket i a-kassan

    Enkäten med riksdagspartierna gjordes före coronakrisen.

    Partierna har helt olika syn på a-kassan. Vissa anser att en låg a-kassa ökar viljan att söka jobb, andra tycker att ersättningen måste höjas för att förbättra tryggheten för dem som drabbas av arbetslöshet.