Annons
 • Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) talar under #metoo-manifestationen mot sexuella trakasserier och övergrepp i oktober förra året. Foto: Claudio Bresciani/TT

Sexuella trakasserier i fokus för ny myndighet

Publicerad 9 januari 2018, kl 14:56

Nu har den nya myndighet som ska lyfta jämställdhetsarbetet i Sverige dragit igång sin verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten kommer bland annat att jobba med mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.

– Det är inte Jämställdhetsmyndigheten som ska fixa jämställdheten. Det är ett samhällsuppdrag som ligger på många organisationer och myndigheter, säger Lena Ag, myndighetens förste generaldirektör, tidigare generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna.

– Vi ska samla kraften i jämställdhetsarbetet. Vi har i uppdrag att följa upp de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsmyndighetens fokus kommer att ligga på uppföljning, analys, samordning och stöd. Myndigheten ska fungera som ett nav för jämställdhetsfrågor och stötta bland annat arbetsgivare, organisationer och myndigheter.

Bland flera andra uppdrag som myndigheten har finns att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier, särskilt vad gäller barn och unga. I det sammanhanget är det svårt att förbigå Metoos betydelse.

– Metoo har varit fundamental för den samhällsdebatt och det samtal om de här frågorna som vi har fått. Och jag tror att det i sin tur är fundamentalt för att lyfta andra jämställdhetsfrågor, säger Lena Ag.

Kommer vi som medborgare märka den nya myndighetens existens?
– Vi befinner oss mer på en strukturell nivå, men jag hoppas att de rapporter och utvärderingar som vi gör kommer att väcka intresse. Sedan kommer man att märka om ens arbetsgivare, kommun eller annan organisation som man tillhör jobbar med oss och tar råd från oss.

Bakgrunden till myndighetens tillkomst är att den svenska jämställdhetspolitiken har ansetts alltför splittrad och i för hög grad byggts på tillfälliga uppdrag. Det har bland annat lett till att uppföljningen försvårats och att styrningen mot regeringens jämställdhetspolitiska mål blivit otydlig.

Jämställdhetsmyndigheten kommer bland mycket annat också ha en strategisk roll när det gäller att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. I det ingår också arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och arbetet mot prostitution och människohandel.

Myndigheten ligger i Göteborg och har vid starten ett 40-tal medarbetare, men man räknar med att ytterligare ett 30-tal kommer att anställas.

Unionen välkomnar myndigheten

Peter Tai Christensen, Unionens likabehandlingsexpert, välkomnar en myndighet som följer upp jämställdhetsmålen.

– Målen är bra men det är också viktigt att kunna se hur långt vi kommit och där tror jag att myndigheten kan fylla en viktig funktion. Det är bra att det nu finns en myndighet som ansvar för att samordna, följa upp och stödja andra myndigheter i jämställdhetsarbetet.

Eftersom ansvarsområdena är tydligt uppdelade så tror han inte det finns någon risk för att den nya myndigheten lägger sig i DO:s arbete.

– Det har funnits en övertro på DO:s mandat och roll, man har tyckt att det som den här nya myndigheten ska göra är sådant som DO egentligen borde ha gjort, men så har inte DO:s uppdrag sett ut.

Vilka förhoppningar har Unionen på den nya myndigheten?
– Vi anser att jämställdheten går åt rätt håll, men att det går för långsamt. Myndigheten kan bli en motor som driver på och som gör att takten går snabbare i riktning mot jämställdhet.

– Jag tror inte att andra myndigheter kommer att göra mindre framöver, utan den nya myndigheten kommer att elda på så att summan av allt jämställdhetsarbete blir större än tidigare.

När det gäller arbetslivet hoppas Unionen att myndigheten kommer att se till att det bedrivs forskning på områden där det saknas kunskap i dag och att det tas fram konkreta metoder som leder till ett jämställt arbetsliv.

Kommer Unionen att samarbeta med myndigheten i framtiden?
– Vi hoppas självklart att de vill ha dialog med parterna. Vi ska försöka nå fram med den kunskap vi har om våra medlemmars vardag, antingen själva eller genom TCO.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Okunskap om hur mobbning ska hanteras

  100 000 människor mobbas på jobbet. Psykologen Stefan Blomberg menar att siffran skulle kunna minskas kraftigt om arbetsgivarna fick utbildning.

 • Läs även...

  Erfarenhet bör räknas som studier

  Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
  Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

 • Läs även...

  Diskriminering vanligt tror anställda

  Risken att diskrimineras både i anställningsprocessen och på jobbet är stor. Det anser åtminstone de tjänstemän som tillfrågats om hur det skulle gå till på deras arbetsplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.