• Foto: Anders Wiklund/TT

Sexuellt trakasserad fick sparken från Systembolaget

Publicerad 3 maj 2019, kl 13:05

En anställd på Systembolaget som utsatts för sexuella trakasserier av en kollega avskedades. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren, kräver skadestånd och att avskedandet ogiltigförklaras.

I december förra året avskedades en kvinna från sin tjänst som säljare på Systembolaget. Enligt Unionen hävdar arbetsgivaren att grunden för avskedandet är att kvinnan vid ett tillfälle har utsatt en person, som trakasserat henne, för visst våld.

– Jag har bedömt att det inte finns laga grund för avsked, eftersom handlandet sker efter en tids sexuella trakasserier. Kvinnan blir också provocerad vid tillfället, säger Unionens förbundsjurist Annika Jonasson.

Kvinnan hade utsatts för diskriminering i form av sexuella trakasserier – blickar och beröring från en kollega som också närmat sig henne med stönande ljud.  

Kvinnan berättade vad som hänt för arbetsgivaren och gjorde klart för personen som utsatte henne för trakasserier att beteendet var oönskat från hennes sida.

Arbetsgivaren gjorde en utredning av trakasserierna, men först efter att kvinnan avskedats. Unionen anser att utredningen är bristfällig av flera skäl – företaget har bland annat inte haft ett ordentligt utredande samtal med kvinnan för att få reda på de närmare omständigheterna kring trakasserierna, arbetsgivaren hade under kvinnans anställningstid inga uppföljande samtal med henne för att ta reda på om trakasserierna upphört, tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden vidtogs inte heller.

Unionen anser därför att omständigheterna kring trakasserierna inte har utretts på det sätt som följer av utredningsskyldigheten i diskrimineringslagen. Utöver allmänt skadestånd på 150 000 kronor avseende kränkning för avsked utan laglig grund, anser förbundet att företaget också ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Unionen kräver även att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet av kvinnan är ogiltigt.

Systembolaget har avböjt att kommentera fallet med hänvisning till att de inte mottagit någon stämning från Unionen ännu.

Kamilla Kvarntorp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Var föräldraledig - blev av med jobbet

  När kvinnan kom tillbaka till jobbet efter sin barnledighet hade hon inga arbetsuppgifter kvar. Nu stämmer Unionen redovisningsfirman för brott mot föräldraledighetslagen.

 • Läs även...

  Inget brott att neka döv anställning

  Tolkcentralen gjorde sig inte skyldig till diskriminering när de nekade Laith Fathulla jobbet som receptionist på grund av att han är döv. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom som chockerar Laith Fathulla.

 • Läs även...

  Forskare ska studera hot på hotell

  Anställda inom hotell- och restaurangbranschen utsätts för såväl sexuella och rasistiska trakasserier som hot om våld. För att få en bild av problemet har forskare vid Mittuniversitetet nu inlett en studie.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.