• Unionens ordförande Martin Linder, under förbundsrådet. Foto: Ola Rennstam/Kollega.

"Situationen börjar bli ohållbar"

Publicerad 18 juni 2019, kl 16:52

Höjda reallöner och ökade avsättningar till flexpension i alla avtal. Det beslutade Unionens förbundsråd under tisdagen – inför den kommande avtalsrörelsen. Dessutom vill man se stärkta möjligheter till återhämtning eftersom stressen för medlemmarna börjar bli ohållbar.

Det går bra för Sverige, enligt Unionen och dess ordförande Martin Linder. Förbundet vill därför att samtliga 650 000 medlemmar ska få del av konjunkturen genom reallöneökningar – som inte äventyrar konkurrenskraften.

– Vi ska säkra reallöneökningar till våra medlemmar och vi ska göra det genom att vi har siffersatt löneutrymme i de centrala avtalen, säger Martin Linder, efter att Unionens förbundsråd just klubbat igenom besluten inför avtalsrörelsen 2020.

Enligt Linder är det en fråga som ”verkligen lyfts fram” i förbundets dialog med medlemmar och förtroendevalda.

– Det handlar i grunden om att få mer pengar i plånboken. Unionens medlemmar gör ett viktigt arbete ute på sina arbetsplatser och det är viktigt att de får del av det värde som de är med och skapar.

Precis som i avtalsrörelsen 2017 fortsätter Unionen att driva frågan om flexpension.

– Förra avtalsrörelsen såg vi till att alla har flexpension. Nu är det dags att öka avsättningarna, vårt mål är att nå upp till två procent, säger Martin Linder.

En annan viktig fråga för medlemmarna är stress och den psykosociala arbetsmiljön. Unionens undersökningar visar att sju av tio privata tjänstemän känner sig stressade i arbetslivet.

– Situationen börjar bli ohållbar. Frågan hur vi skapar möjlighet till återhämtning och ledighet, när man ska vara det, är ett väldigt viktigt medskick från förbundsrådet.

Förbundsrådet ser bland annat arbetstidsförkortning som ett viktigt verktyg för att få till nödvändig återhämtning och balans i arbetslivet.

En annan del i inriktningsbeslutet rör vikten av kompetensutveckling.

– Det är en fråga som är viktig för medlemmarna. Men parallellt pågår en förhandling där vi tillsammans med övriga förbund inom PTK försöker hitta lösningar just på detta område.

Ökad jämställdhet är en annan del som tas upp i beslutet.

– Vi måste hitta lösningar i avtalen som ser till att identifiera och åtgärda de olika saker som leder till ojämställdhet.

Vad händer nu?
– Nu börjar arbetet för de nyvalda ledamöterna i branschdelegationerna, som ska omsätta inriktningsbeslutet alla motioner i konkreta förslag.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.