Annons
Annons
  • Sedan dödsfallet har Anders Jonssons anhöriga försökt utreda Saabs ansvar för självmordet, ifrågasatt varför företaget inte gjorde mer för att hjälpa honom. Foto: Wikimedia commons

Självmord klassat som arbetsskada

Publicerad 17 augusti 2018, kl 13:06

Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig på en tjänsteresa i Sydkorea har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det så kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

Anders Jonsson omkom efter ett fall från sjunde våningen i januari, när han var på en tjänsteresa i Sydkorea. Han hade då , enligt DN, mått dåligt och uppträtt förvirrat i flera dagar.

Sedan dödsfallet har hans anhöriga försökt utreda Saabs ansvar för självmordet, ifrågasatt varför företaget inte gjorde mer för att hjälpa Anders Jonsson och även gjort en polisanmälan om arbetsmiljöbrott. Förundersökningen lades dock ner i maj då en kammaråklagare inte ansåg att brott kunde styrkas.

Parallellt med det har Försäkringskassan gjort en utredning och nu tagit beslut om att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada.

I ett yttrande slår Försäkringskassan, enligt DN, fast att dödsfallet är en ”direkt konsekvens av en ohälsoprocess som har arbetsrelaterade faktorer”.

Om beslutet kan medföra en ny rättslig prövning om Saab kan ha gjort sig skyldig till ett arbetsmiljöbrott är ännu oklart.

Men beslutet kommer i vilket fall att medföra att Anders Jonssons anhöriga kan ha rätt till en högre ersättning, exempelvis en efterlevandelivränta. Vilket de, i och med att Anders Jonsson var medlem i Unionen, kan få förbundets hjälp med.

– Vi kan ge hjälp och stöd när det gäller de ersättningar som blir aktuella och skulle det bli en tvist om ersättningarna så kan man också få rättshjälp av oss, säger Malin Wulcan, biträdande chefsjurist på Unionen.

Ersättning till efterlevande

  • När någon avlider kan efterlevande få ersättning från staten i form av exempelvis omställningspension och barnpension som betalas ut från Pensionsmyndigheten.
  • Om den bortgångne var 70 år eller yngre, fortfarande arbetade och omfattades av ett kollektivavtal på sin arbetsplats får de efterlevande också ersättning från efterlevnadsskyddet TGL. Det är ett skattefritt engångsbelopp som i första hand går till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till barnen, i tredje hand till föräldrar. Om den avlidne har skrivit ett förmånstagarförordnande kan även en sambo få TGL.
  • Om dödsfallet blir godkänt som arbetsskada kan de efterlevande också få begravningshjälp. Försäkringskassan kan då även besluta att betala ut en efterlevandelivränta – vilket är en viss procent av den avlidnes lön – till make, maka, registrerad partner eller sambo och barn.
Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb