Annons
Annons

Sjukas ersättningar halkar efter

Publicerad 14 mars 2014, kl 11:45

Ersättningarna inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har inte hängt med i löneutvecklingen de senaste 20 åren. Det visar en ny rapport.

Tanken med socialförsäkringar är att de ska trygga din försörjning när du inte kan arbeta, exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet. Grunden är att ersättningarna ska stå i proportion till din tidigare inkomst, men så har inte varit fallet de senaste 20 åren visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Socialförsäkringsnivåerna har inte följt pris- eller löneförändringar efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, då ersättningarna frös eller sänktes för att åstadkomma besparingar och öka viljan att arbeta. 2010 hade nästan hälften av männen och en fjärdedel av kvinnorna i åldersgruppen 20 till 64 år en inkomst som översteg taket i sjukförsäkringen, alltså som inte skulle blir kompenserade fullt ut. Jämfört med 1992, då 14 procent av männen och två procent av kvinnorna översteg taket.

- Det är framför allt sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som inte har följt inkomstutvecklingen. I arbetslöshetsförsäkringen är taket numera lägre än den lägsta tiondelens heltidslön, medan den för 20 år sedan var högre än medianlönen, säger Iida Häkkinen Skans, som är författare till rapporten.

Vårdbidraget och barnbidraget har i stort sätt följt pris- och löneutvecklingen. Även bostadsbidraget har höjts ett antal gånger. Däremot har inkomstgränsen för att få ut ett maximalt bostadsbidrag inte ändrats sedan 1996.
-Att tak- och grundbelopp i socialförsäkringen ligger fast under en lång period kan leda till ökade inkomstskillnader och att de personer som har svag förankring till arbetsmarknaden får en låg ekonomisk standard.

De offentliga försäkringarna täcker en allt mindre del av inkomstbortfallet vid sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. De kompletterande försäkringarna har därför fått en allt större betydelse, men de är inte tillgängliga för alla.

- Utvecklingen de senaste 20 åren visar att det svenska socialförsäkringssystemet glider från en inkomstbortfallsförsäkring mot ett grundtrygghetssystem. I arbetslöshetsförsäkringen, där ersättningarna inte höjts på tio år, har ett sådant system redan etablerats, säger Iida Häkkinen Skans.

Fakta

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och granskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Bistrare tider väntar - särskilt för kvinnor

  Det är sannolikt att Sverige går in i en lågkonjunktur någon gång under nästa mandatperiod. Det menar Unionen i sin konjunkturrapport.
  - Politikerna behöver se till att det blir enklare att vidareutbilda sig nu, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

 • Läs även...

  Många föräldradagar tas aldrig ut

  Drygt 3,7 miljoner. Så många föräldrapenningdagar har brunnit inne för föräldrar sedan 2010. Det framgår av statistik från Försäkringskassan.

 • Läs även...

  Sjukskrivna drabbas när företag trotsar ny lag

  Arbetsgivare som struntar i sitt rehabansvar för sjukskrivna medarbetare riskerar inget straff. I stället kan den sjuka gå miste om sin sjukpenning. Det hände mellanchefen Göran.

 • Läs även...

  Sjukskrivna riskerar att hamna i kläm

  Korta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. Det föreslår en utredning om socialförsäkringen. En mycket dålig idé anser TCO, som i sitt remissvar menar att det är de sjukskrivna som hamnar i kläm.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.