Sjukförsäkringen ger jätteplus i kassan

Publicerad 5 april 2005, kl 12:00

I år beräknas sjukförsäkringen ge ett överskott på drygt 8 miljarder. Avgiften till försäkringen bör sänkas, anser Försäkringskassan, som också tycker att det kan bli aktuellt att inrätta fonder för överskottet.

De första åren av 2000-talet gick sjukförsäkringen back. Men efter att avgiften höjts med drygt 2 procentenheter 2003 har den tvärtom gått med plus, något som den lär fortsätta att göra. I år sänktes avgiften med 1 procentenhet till 10,15 procent. Enligt Försäkringskassans prognos kommer försäkringen att ge ett överskott till statskassan på sammanlagt 64 miljarder kronor under åren 2005-2008.
I det budgetunderlag som Försäkringskassan lämnat till regeringen föreslår man därför att avgiften till försäkringen ska sänkas. Man skriver också att fonder för sjukförsäkringen "bör övervägas". Läggs överskottet i fonder kan avgiftsnivåerna sättas mer långsiktigt, anser Försäkringskassan.
Det ligger i linje med ett av förslagen i det 10-punktsprogram mot ohälsan som Sif presenterat. Sif föreslår här att överskottet från sjukförsäkringen fonderas för att kunna användas för exempelvis rehabilitering och förebyggande åtgärder.

NIKLAS HALLSTEDT

Lediga jobb
 • Läs även...

  27 000 nekades ersättning

  Sture. Jessica. Mona. Tre offer för Försäkringskassans allt hårdare bedömningar för att hålla nere sjukstatistiken. Läs deras berättelser – och myndighetens svar.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Arbetsgivarna dissar löneförväntningar

  En majoritet av landets löntagare förväntar sig att deras lön kommer att öka i samma takt i år som tidigare, trots coronakrisen. Förväntningarna får kritik av Svenskt Näringsliv som inte utesluter ett bud på noll kronor i årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Coronakrisen kan ge sämre löner

  Enligt Medlingsinstitutets bedömning kan den uppskjutna avtalsrörelsen på grund av coronakrisen medverka till en dämpad löneutveckling i Sverige. Även Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, ser en risk att lönerna blir lidande.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.