Annons
Annons
 • Försäkringskassan gjorde fel när de nekade ingenjören sjukpenning. Foto: Johan Nilsson/TT

Sjukskriven ingenjör fick rätt mot Försäkringskassan

Publicerad 26 februari 2020, kl 14:59

En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.

När ingenjören kom tillbaka till jobbet på 25 procent efter att ha varit heltidssjukskriven en tid, så valde han att förlägga sina timmar lite olika beroende på vad han skulle göra. De dagar han arbetade hemifrån jobbade han fler timmar eftersom han hade möjlighet att ta pauser och vila mellan varven. De dagar då han måste åka till kontoret och delta i möten jobbade han färre timmar eftersom det tog på krafterna.

Den lösningen uppskattades inte av Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning dels för att hans läkare inte hade förklarat begränsningarna i hans arbetsförmåga, och dels med motiveringen att han jobbade upp till sju timmar vissa dagar, vilket enligt kassan bevisade att han hade bra arbetsförmåga.

– Sjukpenning är en "dag för dag-ersättning" och huvudregeln är att arbetstiden ska förläggas likadant varje dag. Men högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att man måste kunna göra undantag från det om det exempelvis är medicinskt motiverat, vilket det var i det här fallet, säger Lina Gertzell, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och ingenjörens ombud i tvisten.

Försäkringskassans beslut överklagades både till förvaltningsrätt och kammarrätt, och den senare konstaterade att ingenjören inte hade arbetat mer än den tid som han ansökt om ersättning för. De anser också att det inte finns skäl att ifrågasätta mannens läkare och att ingenjörens sjukdomstillstånd är sådant att förmågan att arbeta kan variera från dag till dag. Han fick därför tillbaka sin sjukpenning.

– Försäkringskassan tittade på en väldigt snäv period och tog beslut utifrån det. Det kammarrätten gjorde var att man tittade på hela sjukperioden och tagit hänsyn till hans sjukdomsbild, säger Lina Gertzell.

Kommentarer

Bra att han fick rätt. Beroende på vad man jobbar med för dagen tar det olika mycket energi i anspråk.

Jag var också nekad till sjukpenning på samma grund - jag och min chef anpassade arbetstider efter mitt mående och arbetsuppgifter. De första två månaderna arbetstider var likadana varje arbetsdag, men det ledde till att jag inte hann göra dem och det var stressigt. Så vi anpassade att jag kan jobba vissa dagar längre, ha längre pauser och avsluta uppgifter utan stress. Andra dagar tillbringade jag endast för återhämtning. Men Försäkringskassan bedömde mig 100% arbetsför eftersom det motsvarar inte deras huvudregel vid sjukskrivning. Jag är glad för ingenjörens skull fast kampen mot Försäkringskassan säkert tog krafter ifrån honom att känna livet värdefullt varje dag.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2020-03-18. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Större rättssäkerhet för sjukskrivna

  Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

 • Läs även...

  Slopat krav på läkarintyg

  Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

 • Läs även...

  Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

  Att jobba fler timmar ena dagen och färre andra dagar kan vara ett bra sätt att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Men det kan också innebära indragen sjukpenning på grund av Försäkringskassans regler. Något Unionen vill ändra på.

 • Läs även...

  Fick inte spela i band för Försäkringskassan

  Kan du spela musik så kan du jobba, resonerade Försäkringskassan och skickade ett återkrav på närmare tre års sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Nu överklagas ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Läs även...

  Mildare regler för sjukpenning

  En inställd operation på grund av coronautbrottet ska inte leda till indragen sjukpenning. Det är Försäkringskassan och regeringen överens om. Bra, men inte tillräckligt anser Unionen.

 • Läs även...

  Sjukskrivna riskerar att hamna i kläm

  Korta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. Det föreslår en utredning om socialförsäkringen. En mycket dålig idé anser TCO, som i sitt remissvar menar att det är de sjukskrivna som hamnar i kläm.