Annons
Annons
 • Första riktiga jobbet riskerar att bli en dålig start på karriären. Även företag som annonserar på Arbetsförmedlingens jobbsajt Platsbanken kan ha olagliga anställningsvillkor. Foto: Johnér Bildbyrå

Slavliknande villkor för unga

Publicerad 11 maj 2015, kl 07:56

Varannan person i åldern 18–35 har arbetat utan kontrakt och/eller jobbat svart. En av fyra har arbetat utan lön – många tvingas skriva under rent horribla avtal. Det visar Kollegas alarmerande undersökning.

Arbetslösheten är hög, och när möjligheten till a-kassa efter studier försvann för några år sedan ökade konkurrensen om jobben. Alla företag blev attraktiva, till och med de som erbjöd slavlöner. Och det är många yngre som har haft en dålig start på arbetsmarknaden.

Många unga tror att de tjänar på att acceptera dåliga villkor

Kollegas undersökning bland unga i åldern 18 till 35 visar att en av fyra har jobbat gratis för att få in en fot på ett jobb. Hälften av de tillfrågade hade någon gång jobbat utan anställningskontrakt, och mer än hälften på företag där det inte fanns kollektivavtal.

Av dem som kunde tänka sig att jobba gratis tyckte 35 procent att en dag var okej. Lika många skulle kunna tänka sig att jobba gratis i en vecka. Och en av fem skulle till och med kunna tänka sig att jobba utan lön i en månad.

– De slutsatser man kan dra är att många unga tror att de tjänar på att acceptera väldigt dåliga arbetsvillkor för att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Anders Forslund, som är utredare på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Att många jobbat utan avtal kan dock bero på att förekomsten av kollektivavtal är något lägre i de branscher där unga är överrepresenterade.

– Det är inte någon slump var unga hamnar. Ofta är det arbetaryrken med fokus på service. Förekomsten av mindre seriösa arbetsgivare är också större bland de små företagen, säger Anders Forslund.

Han får medhåll av Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen.

– Stora företag har resurser, en HR-avdelning och arbetsrättsliga kunskaper. På små företag är chefen ofta allt-i-ett. Och tyvärr går det fel ibland. Sedan finns det ju företag som avsiktligt lurar folk. Det borde finnas något slags varning för dessa jobb på Platsbanken, säger Gunilla Krieg.

Men någon varning finns det inte på Arbetsför­medlingens jobbsajt. Myndigheten kontrollerar att arbetsgivarens annonser inte strider mot lagstiftningen, är diskriminerande eller oetiska. Utöver det får alla företag som är registrerade i Statistiska Centralbyråns register annonsera ut tjänster.

I stället är det upp till dig som arbetssökande att syna företaget i sömmarna, och stöter du på något olagligt bör du kontakta din arbetsförmedlare och berätta det.

– Arbetsförmedlingen plockar bort pyramidspel och sexjobb från jobbsajten, men där ligger fortfa­rande en massa arbeten som du inte kan försörja dig på. Homepartyn där du själv ska plocka in kunder och säljjobb med provisionsbaserad lön, säger Gunilla Krieg.

Allra knepigast är företagen som ligger i skarven mellan hobbyverksamhet och arbete – där du själv ska ragga kunder, köpa in ditt lager, betala bensinkostnader och jobba under dygnets alla timmar och ändå inte ha någon garanterad inkomst.

En del anställningskontrakt är rent horribla

Anställningskontrakt som Kollega tagit del av straffar säljare med löneavdrag om de informerar kunder om att de har rätt att ångra sina köp, vilket de enligt lag måste göra. Vissa företag debiterar skadestånd på tusentals kronor om arbetstagaren säger upp sig, har inskrivna arbetsveckor på 77 timmar och ger böter för varje försenad minut till jobbet.

– En del anställningskontrakt är rent horribla. Där du i princip får betala för att ha ett arbete och där du är gratis marknadsförare åt ett företags produkter, säger Gunilla Krieg.

Enligt Kollegas undersökning är det också många unga som har jobbat svart. Sammanlagt svarade 45 procent att de jobbat utan att skatta sina pengar. Gunilla Krieg tror att eftersom Arbetsförmedlingen enbart kontrollerar att platsannonserna inte strider mot lagen, men inte om jobbet i sig är okej, så ligger det förmodligen en hel del svartjobb på Platsbankens hemsida.

– Är man erfaren kanske man kan misstänka att de mest märkliga jobben är svartjobb, men för någon som är ny på arbetsmarknaden är det lätt att bli lurad.

Ingen ska behöva jobba under dåliga förhållanden

Varje månad hör unga anställda av sig till Unionen för råd och hjälp. De får inte ut sin lön och semesterersättning, de sitter fast i anställningsavtal och sekretessklausuler, får inget papper på att de är anställda, eller blir ombedda att skriva under avtal som strider mot lagen. Förbundet kan bara ge juridisk hjälp till dem som har varit medlemmar i tre månader, men försöker ändå att ge rådgivning till alla i behov.

Att ha dåliga arbetsförhållanden ger effekt på både kropp och sinne. När kollega i sin undersökning frågade över 500 unga personer om de som timan­­s­tällda någon gång har blivit inkallade med kort varsel svarade 65 procent ja. Av dem kände 41 procent att arbetsformen var stressande och medförde att de sov dåligt.

– Ingen ska behöva jobba under dåliga för­hållanden och ingen ska behöva jobba gratis.

Det förstör för svensk arbetsmarknad och visar att det finns ett utbud av gratis arbetskraft som kan utnyttjas. Gratis jobb är antingen ideellt arbete eller slavarbete, säger Gunilla Krieg.

Fler resultat från undersökningen här.

Ur kommande numret av tidningen Kollega.

Anställnings-avtalen som Gud glömde

Här är exempel på anställningskontrakt som unga tvingats skriva under. Avtalen är autentiska.

Ljug för kunden
”Säljaren får inte på eget initiativ ta upp eller insinuera på möjligheten att kunden senare får ångra köpet. I det fallet att detta kan påvisas är det ett giltigt skäl till löneavdrag och/eller avsked.”

77-timmarsvecka
”Arbetstid antal timmar per vecka: 77 
Semesterrätt antal dagar: 20”

Avdrag på lönen
”Löneavdrag vid försening:
5-20 minuter: 50 kronor
20-60 minuter: 100 kronor
Mer än 60 minuter: 150 kronor
Hel dag: 300 kronor”

Skadestånd vid uppsägning
”Vid uppsägning från arbetstagarens sida debiteras arbetstagaren ett skadestånd på minst 5 500 kronor (ex moms) på grund av det beräknade produktionsbortfallet och de administrativa kostnaderna det betyder för företaget att arbetstagaren avslutar sin anställning.”

Betala utbildningen själv
”Om den anställde slutar på egen begäran innan provanställningen är slut, faktureras denne för säljutbildningskostnader med 10 000 kronor exklusive moms.”

Vite utgår!
Om de anställde vid något tillfälle skulle överträda bestämmelserna för detta avtal eller underlåta att uppfylla någon av sina förpliktelser, skall han till bolaget på anfordran omedelbart utge vite om 100 000 kronor.

Ej gå till konkurrent
”Den anställde förbinder sig att under en period om sex månader från och med sista anställningsdag ej ta anställning hos företagets konkurrerande verksamhet. Om den anställde bryter mot detta utgår ett vite om sex månads­löner.”

Avdrag för utgifter
”Du mottar i lön en nettobaserad provision, där det från bruttoprovisionen görs avdrag för bilkostnader och traktamente. Om dessa avdrag överstiger bruttoprovisionen skall det överstigande beloppet räknas av mot framtida bruttoprovisioner.”

Visa utdrag ur brottsregistret
”Den anställde åtar sig att öppet och frivilligt att berätta om den anställde finns med i brottsregistret och för vilket brott det gäller. Därefter ska den anställde tillhandahålla företaget ett utdrag från brottsregistret senast två veckor efter anställningens tillträdesdatum. Kuvertet måste vara ouppbrutet. Vägran om att tillhandahålla detta kommer att resultera i ett ogiltigförklarande av anställningen.”

Tuggummi och mat inte tillåtet
”Jag som anställd telesäljare har läst, förstått och går med på att följa dessa regler på arbetsplatsen:
1. Svordomar tolereras inte och kan bli orsak till uppsägning.
2. Om du inte dyker upp på din arbetstid och inte ringt, kommer vi att anta att du avslutat din anställning och kommer att ersätta dig med någon annan.
3. Tala inte med personen bredvid dig. Störningen kostar bolaget och din lönehöjning och bonus har direkt samband med antalet minuter du spenderar i telefon.
4. Gör inga oljud, som att knacka med en penna etc.
5. Ingen mat eller tuggummi är tillåtet. Du kan inte tala tydligt med mat i din mun.”

  Lediga jobb
  • Läs även...

   Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

   Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.