• Omtänksamma och rättvisa företagsledare får friskare och mer produktiva medarbetare. Foto: Colourbox

Snälla chefer ökar lönsamheten

Publicerad 25 november 2015, kl 11:31

Chefer som tror att hårda tyglar ska öka lönsamheten bör tänka om. Tvärtom blir medarbetarna mer produktiva om de känner sig trygga och har en snäll och rättvis chef, enligt forskning.

Att stränga företagsledare ökar produktiviteten genom att sätta press på sina anställda är helt fel. Pressen ökar i stället stressen som i sin tur leder till förhöjda kostnader för arbetsgivare. Det skriver Vd-tidningen och hänvisar till modern organisationsforskning från Stanford University.

När chefen däremot är omtänksam och utstrålar värme blir företaget lönsamt och medarbetarna friska. De anställda blir mer lojala, hjälper varandra i högre grad och blir mer produktiva både individuellt och i grupp.

Att snäll segrar över sträng beror på att medarbetarna håller sig fysiskt friska i företagskulturer som upplevs som trygga. På motsatt sätt får otrygghet negativa konsekvenser på arbetstagares hälsa när det gäller hjärtfrekvens, blodtryck och immunförsvar.

Förutom att påverka produktiviteten visar en svensk psykologistudie från Lunds universitet att otrevlig jargong är en stark orsak till att människor vantrivs på jobbet. Ohövligheten riskerar dessutom att bli en ond cirkel och få stora konsekvenser på arbetsplatsen eftersom vi ofta tar efter våra kollegors beteende.

Med ohövlighet menas beteenden som på ”något sätt bryter normen för ömsesidig respekt”. Det kan handla om att vara småtaskig, exkludera någon från information, ”glömma” att bjuda med någon eller att ta åt sig äran för andras arbete. Det kan också vara att sprida rykten, skicka elaka mejl eller att inte ge beröm till underordnade.

Även om otrevlig jargong kan tyckas futtigt riskerar det att leda till mobbning och trakasserier, särskilt eftersom det ofta är personer med starkt socialt stöd på arbetsplatsen som har råd att bete sig ohövligt. Enligt tidigare forskning riskerar det att leda till mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, sämre prestationer, minskad lojalitet och ökade konflikter. Eller att medarbetare söker sig från organisationen.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Okunskap om hur mobbning ska hanteras

  100 000 människor mobbas på jobbet. Psykologen Stefan Blomberg menar att siffran skulle kunna minskas kraftigt om arbetsgivarna fick utbildning.

 • Läs även...

  PR-branschen kräver jämställda och trygga anställningar

  Nu har Metoo-rörelsen kommit till PR- och kommunikationsbranschen där över 2 000 kvinnor protesterar mot trakasserier och sexism. Unionen uppmanar medlemmar i branschen att bilda fackklubb och att kräva kollektivavtal.

 • Läs även...

  Chefer väljer bort egna hälsan

  Sju av tio chefer känner att de måste prioritera sina medarbetares arbetssituation framför sin egen hälsa. Det visar en ny undersökning från Unionen och Vision.

 • Läs även...

  Branscherna där man bråkar mest

  Det bråkas en del inom detaljhandeln. Men det gör man även inom grossist- och transportbranschen. Däremot är konflikterna färre inom fastighetsförvaltning, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Stor ökning av psykisk ohälsa hos chefer

  Allt fler chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är särskilt utsatta, enligt färsk statistik från företagshälsan Previa.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.