Annons
Annons
 • Love Ekstam Ljusegren är chef över en sektion på Saab som utvecklar mjukvara till bland annat JAS-plan. Som första linjens chef på Saab känner han att han har mycket ansvar men begränsat med befogenheter. Foto: Fredrik Stehn

"Som chef måste du vakta vad du säger"

Publicerad 21 oktober 2020, kl 10:49

Svårigheten att få till förändring och att hans ord bedöms hårdare än tidigare. Det är två insikter Love Ekstam Ljusegren fått under sin första tid som chef inom försvarskoncernen Saab.

Han drivs av att förändra, förbättra och effektivisera. Redan som nybliven mjukvaruingenjör kände Love Ekstam Ljusegren en rastlöshet och frustration över saker som kunde göras på ett smartare sätt. När han avancerade till mjukvarudesigner och teamledare inom Saab växte känslan inombords.

– Jag drev på för att få igenom förändringar som jag såg behövdes. När företaget gjorde en omorganisation uppmanade man mig att söka en chefstjänst, berättar han.

30 år gammal blev Love Ekstam Ljusegren chef över en sektion som utvecklar mjukvara inom hemliga försvarsprojekt med fokus på elektronisk krigföring. Mjukvaran hamnar i datorer i exempelvis Jas 39 Gripen och andra flygplan inom signalspaning men också inom radarvarning. I dag har han 22 medarbetare under sig.

Intresset för radarteknik föddes i lumpen och efter avslutade studier på KTH kom Love Ekstam Ljusegren för fem år sedan till Saab Surveillance i Järfälla utanför Stockholm. Att bli chef var egentligen inget han funderat på och som nybliven pappa till tvillingar var valet inte helt självklart. Han upplever att den nya positionen stundtals har varit ensam.

– Första tiden var det lätt att ta på sig för mycket jobb. Som ”minsting-chef” sitter man på mycket ansvar och ganska lite befogenheter vilket kan vara stressande. Det viktiga är att fokusera på vad man faktiskt kan göra.

Läs mer: 11 tips till dig som är ny som chef

– Mina tvillingar gör att jag inte orkar jobba hur mycket som helst och jag har insett att man får göra så gott man kan utifrån den tid man har. Som teamledare var jag van att ha koll på allt men det blir omöjligt när man har en så stor grupp som jag har. Jag jobbar mycket med att sätta gränser för mig själv.

Har det varit som du tänkt dig att bli chef?
Inte alls. Det har varit både svårare och lite lättare än vad jag trodde. Det har känts tungt när kompetenta personer har valt att sluta och när jag var ny i min roll tog jag det personligt.

– Men det har också varit lättare på det sätt att min tid är ganska fri och det är ingen som säger exakt vad jag ska göra. Visst, jag har självklart förväntningar på mig, men alla måsten som administration och liknande tar 25 procent av min tid.

Love Ekstam Ljusegrens viktigaste lärdom hittills är att han måste ändra sitt sätt att kommunicera.

– För mig har det alltid varit viktigare att säga vad jag tycker och tänker än att bli omtyckt. Den största skillnaden för mig jämfört med rollen som teamledare har varit att jag nu blir tolkad hårdare på mina ord och därför måste jag vakta vad jag säger. Det är otroligt svårt att vara tydlig gentemot 200 personer på samma gång, eftersom alla lyssnar på olika sätt. Det har skapat onödiga missförstånd, säger han.

Det finns många sätt att vara en bra chef på

Produkterna som Saab utvecklar är komplexa och avancerade – varje affär handlar om miljardbelopp. För att nå framgång måste medarbetarna hänga med i tekniken och ständigt kompetensutvecklas. Love Ekstam Ljusegren uppgift är att staka ut riktningen. Han återkommer till vikten av förändring och hur svår den är att få till.

– Min största utmaning är att förstå var vi bör gå tekniskt med våra förutsättningar och sedan få det att hända. Det räcker inte med att veta vad som borde hända om inte alla vet varför och vad deras del är. Jag trodde att sättet vi jobbar på skulle vara lättare att förändra.

Vilka egenskaper krävs för att lyckas som chef?
– 
Det finns många sätt att vara en bra chef på. På den här arbetsplatsen och på min nivå tror jag att det är jätteviktigt att förstå tekniskt vad medarbetarna håller på med. Det finns chefer som gör ett bra jobb utan den biten, men jag tror att de kan få svårt med att få till förändringsarbetet.

Saab-koncernen har många ben. Inom de olika affärsområdena ryms bland annat tillverkning av granatgeväret Carl Gustaf, stridsflygplanet Jas 39 Gripen och radarsystem för elektronisk krigföring. Enligt Saabs uppförandekod får ingen försäljning av krigsmateriel ske till krigförande länder, men företaget har upprepade gånger kritiserats av Svenska Freds för att bolagets produkter används i väpnade konflikter. Love Ekstam Ljusegren är medveten om att företagets verksamhet inte passar alla.

Jag har inga som helst problem med de produkter som Saab tillverkar, däremot är det viktigt att diskutera ämnet vid nyanställningar. Jag frågar alltid kandidaterna hur de tänker kring vad våra produkter används till. Jag vill att de ska veta vad de ger sig in på, även om vi på min avdelning snarare jobbar med våldshämmande produkter.

Love Ekstam Ljusegren

Ålder: 32

Yrke: Sektionschef på Saab Surveillance i Järfälla

Vad har chefsrollen gett dig?
– Insikten om hur mycket ledarskap som krävs för att ta oss i en riktning som är bra. Det har varit viktigt för mig att inse hur svårt det är att vara ledare.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Att bli chef – inte som Maria trodde

  Som ett helt nytt yrke. Så beskriver Maria Henriksson sin upplevelse av att gå från projektledare till byggchef – trots att det var samma arbetsplats.

 • Läs även...

  Chefer jobbar övertid utan ersättning

  Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Nästan var femte chef gör det dessutom utan att få kompensation, enligt nya siffror från SCB.

 • Läs även...

  Frostig relation med chef ledde till avsked

  Efter att inköparen bad nya chefen att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev hon avskedad. Felaktigt, menar Unionen som stämmer företaget i AD.

 • Läs även...

  Många möjligheter för en ingenjör

  När Unionenmedlemmen Elin Luedtke blir färdig civilingenjör i energisystem i vår kan hon välja och vraka mellan jobb på åtta stora svenska industriföretag. Hon är dessutom förutspådd att få en hög chefsposition på något av företagen.

 • Läs även...

  Hon berättade för chefen om sin psykiska ohälsa

  Nathalie Agnekil har tidigare inte vågat berätta på jobbet varför hon så ofta var borta. En dag bestämde hon sig för att lägga korten på bordet och berätta för chefen om sin psykiska ohälsa.

 • Läs även...

  Svagt samband mellan lön och prestation

  Det är svårt att motivera anställda enbart med lönen. En chef som vill att medarbetarna ska jobba bra bör fokusera på arbetsmiljön – och se till att löneprocessen blir rättvis. Det visar forskning från Stockholms universitet.