"Spetskompetens viktig för att rädda jobben"

Publicerad 13 december 2012, kl 14:31

Sverige behöver ett omfattande investerings- och kunskapslyft. Den slutsatsen drar Unionen, Almega och Teknikföretagen i en gemensam rapport.

Under november månad varslades nästan 10 000 personer om uppsägning, vilket är mer än 3 000 fler än samma period förra året visar statistik som Arbetsförmedlingen presenterade i går. Och mycket talar för att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning.

I dag presenterade Unionen, Almega och Teknikföretagen en gemensam analys av de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2013. Den slår i korthet fast att den globala tillväxten kommer att bli klart lägre nästa år och för de svenska exportinriktade företagen är det framför allt utvecklingen i Europa som oroar. Mycket talar för att det blir en utdragen period av svag efterfrågan.

- Industrin i Sverige är återigen inne i en lågkonjunktur. Det är en vikande efterfrågan internationellt och främst inom Europa, som under hösten 2012 i ökad omfattning har genomslag i Sverige. För stora delar av den svenska teknikindustrin har detta inneburit en tydlig nedgång i order, produktion och antal anställda. Den långdragna lågkonjunkturen resulterar dessvärre också i en fortsatt hög arbetslöshet, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom.

De tre organisationerna konstaterar med stor oro att Sverige står inför ett omfattande investeringsbehov på områden som exempelvis infrastruktur, kompetens och produktionsteknik.
- Alla, både arbetsmarknadens parter och landets politiker, måste komma till insikt om att Sverige har tappat sin tillväxtförmåga och att det beror på historiskt låga investeringar under det senaste decenniet. Nu behövs det stora satsningar både på innovationer och på kompetensutveckling. Man måste få insikt om vilka utmaningar vi står inför och inte ta för givet att Sveriges ekonomi kommer att få ett uppsving när konjunkturen vänder upp, säger Lena Hagman, chefsekonom på Almega.

Trots nedgången finns det branscher som har god orderingång och full snurr på verksamheten.
- Vi ser att det är stora skillnader mellan olika branscher och det är viktigt att känna till att vissa av dem går riktigt bra. Det handlar både om en lågkonjunktur och om en stor strukturomvandling där man flyttar ut produktion till utlandet, säger Lena Hagman.

Gösta Karlsson, tf chefsekonom på Unionen, lyfter fram vikten av kompetensutveckling och då rätt sådan för att komma till rätta med matchningsproblematiken.
- Kompetensen är oerhört central och då inte minst spetskompetens. En expert kan ge sysselsättning åt 10 -15 andra och rädda kvar verksamheten i Sverige. I dag handlar det bara att få ut folk på arbetsmarknaden, inte vad de har med sig, men det är också viktigt, säger han.

Facken inom industrin har tidigare krävt 2,8 procents löneökningar på ett år i den kommande avtalsrörelsen, dock lägst 430 kronor per månad. Men hur stort löneutrymmet kan bli i den kommande avtalsrörelsen är inget som någon av de tre chefsekonomerna vill svara på utan hänvisar till dem som sköter förhandlingarna.

Detta är andra gången som Unionen, Almega och Teknikföretagen gör en gemensam analys av det ekonomiska läget inför en stundande avtalsrörelse. Men förra gången, i maj 2011, hann det gå en hel sommar innan förhandlingarna drog igång och den ekonomiska verkligheten förändrades.
Denna gång ligger rapporten mer i fas med den stundande avtalsrörelsen och det tycks också ha gått fortare att enas - analysen värptes fram på en månad. Att ha en samsyn om förutsättningarna kommer att få betydelse för avtalsförhandlingarnas karaktär, tror chefsekonomerna.

- Ja, det är viktigt att ha samsyn när man går in i förhandlingar så att man inte behöver tjafsa om det som har varit. Sedan kommer de ha olika bedömningar om vad som händer framöver, men historien kan vi plocka bort, säger Gösta Karlsson.

- Vi förutsätter att de gemensamma slutsatserna kommer att underlätta för de avtalsslutande parterna, att processen blir mer smärtfri, säger Anders Rune.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Mellansvenska företag ropar efter kompetens

  Suget efter arbetskraft är stort, framförallt i mellersta Sverige, visar en ny undersökning. Unionens regionchef i Värmland är inte överraskad.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.