• SSABs fabrik i Luleå. Foto: Jennie Pettersson ©SSAB

SSAB fälls för dödsolycka

Publicerad 1 november 2018, kl 15:47

Stålföretaget SSAB fälls för grovt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, och måste betala företagsbot om tre miljoner kronor. Det meddelar Luleå tingsrätt i dag.

I april för två år sedan förolyckades en man som inspekterade en hängande lyftanordning för tunga laster på ståltillverkaren SSAB. Mannen klämdes ihjäl mot en serviceplattform. Ett besiktningsföretag hade vid flera tillfällen påpekat att plattformen utgjorde en risk.

Åklagaren yrkade på en företagsbot på tre miljoner kronor, för grovt arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Att brottet anses grovt beror på att företaget har fått klämrisken påpekad vid flera tillfällen, men inte gjort något åt saken.

Det fanns dock olika syn på hur de påtalade problemen skulle tolkas. Åklagaren menade att eftersom klämrisken finns med i flera protokoll ska den också ingå i företagets riskbedömningar. I ett intyg från 2003 står det bland annat att serviceplattformen ”inte får användas förrän uppräknade brister är åtgärdade”.

Försvaret menade i stället att inspektionerna som besiktningsföretaget hade gjort handlade om maskinsäkerhet och inte skulle ingå i några riskbedömningar.

Nu har tingsrätten gett åklagaren rätt och bedömer att det funnits brister i SSAB:s arbetsmiljöarbete. Bland annat saknas det skriftliga instruktioner och riktlinjer för hur arbete på lyftanordningarna ska utföras. Man anser också att ansvarig personal varit oaktsam då man inte riskbedömt den uppgift som framkommit från servicekontrollen: att det skulle finnas en överhängande klämrisk.

Eftersom man inte vidtagit några åtgärder bedömer rätten att det varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag och dömer därför ståljätten att betala tre miljoner kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Man ska också betala skadestånd till mannens familj.

Det här var den tredje dödsolyckan på bara några år på SSAB. Företaget dömdes i december i fjol till att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot efter  att en slovakisk truckförare hos en underentreprenör omkommit i en olycka 2014. Däremot har SSAB friats från ansvar för en olycka 2013 där två män drunknade i tjära.

Fakta

Ett företag kan bli ålagt att betala företagsbot för till exempel arbetsmiljöbrott som begås i bolagets verksamhet. Någon person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som ska betala.

Företagsboten kan bli från femtusen kronor till tio miljoner kronor, beroende bland annat på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått.

Boten betalas till staten.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Frostig relation med chef ledde till avsked

  Efter att inköparen bad nya chefen att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev hon avskedad. Felaktigt, menar Unionen som stämmer företaget i AD.

 • Läs även...

  Konflikt om kontor ledde till avsked

  Att äga en del av det företag man jobbar på betyder inte att man sitter säkert som anställd. En Unionenmedlem som också var delägare och styrelsemedlem, blev avskedad av sin medgrundare under en bitter konflikt.

 • Läs även...

  Civilsamhällets viktigaste avtalskrav

  Reglera arbetstiden så att de anställda hinner återhämta sig. Och öka kompetensen om att axla ett arbetsgivaransvar hos styrelsen. Det är några av de viktigaste frågorna för organisationer och föreningar inför årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  Facket röstade mot aktieutdelning

  Att rösta för aktieutdelning på 3,8 miljarder samtidigt som företaget har krisberedskap och behöver spara är provocerande. Det menar ordföranden i Unionenklubben på Sandvik, som röstade mot förslaget.

 • Läs även...

  Missnöjda medlemmar fick pengar av Unionen

  Förra året betalade Unionen ut 162 761 kronor till medlemmar som ansåg sig blivit felaktigt behandlade av förbundet. En minskning med 88 procent jämfört med för fem år sedan.

 • Läs även...

  Babblarnas tecknare får oväntat stöd

  En av illustratörerna till Babblarna dömdes att betala miljonbelopp då han förlorade striden om sitt alster. Nu kan Unionenmedlemmen få oväntad hjälp av Svenska Tecknares styrelse för att bekosta en del av rättegångskostnaden.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.