• Glaxo Smith Kline överklagar Läkemedelsverkets beslut om att stoppa försäljning av paracetamol i vanliga butikshyllor. Foto: Nora Lorek / TT

Stopp för Alvedon överklagas

Publicerad 21 maj 2015, kl 10:35

Beslutet att stoppa försäljning av paracetamoltabletter i vanliga butiker överklagas av läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline. Företaget menar att de inte fått ta del av studien som beslutet grundar sig på.

Glaxo Smith Kline (GSK), som tillverkar Alvedon, begär i en överklagan till förvaltningsrätten i Uppsala att Läkemedelsverkets paracetamol-stopp upphävs och att myndigheten ska handlägga ärendet på nytt. GSK menar att de inte fått ta del av informationen som beslutet grundar sig på, förrän de för ett par veckor sedan delvis fick ta del av studien i en dom från kammarrätten.

Som Kollega skrivit tidigare beslutade Läkemedelsverket i slutat av april att försäljning av paracetamol i tablettform ska upphöra utanför apotek från och med 1 november i år. Bakgrunden är en studie från Läkemedelsverket som visar att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och 2013, med en markant ökning 2009 då apoteksmarknaden avreglerades. Särskilt vanligt är det att unga kvinnor, som tar paracetamoltabletterna i självskadande syfte, blir förgiftade.

Alvedon- och panodilstoppet välkomnades av Unionen Farmaci och Hälsa, som under flera år försökt få bort paracetamolbaserade läkemedel från vanliga butikshyllor. De hade dock gärna sett att stoppet gällde även andra läkemedel.  

Paracetamol är ett av Sveriges vanligaste smärtstillande läkemedel och säljs receptfritt, bland annat som Alvedon och Panodil.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.