Annons
Annons
 • Varannan chef tror att deras arbetsplats riskerar att diskriminera jobbsökande. Foto: Colourbox

Stor risk för diskriminering vid rekrytering

Publicerad 12 november 2019, kl 09:09

Varannan chef anser att deras arbetsplats riskerar att diskriminera en jobbsökare. Störst risk att utsättas har personer med psykisk funktionsnedsättning, men även etnicitet och ålder kan minska chansen att få jobb. Det visar en undersökning från Unionen.

Flera studier har visat att det finns risk för diskriminering när en arbetsplats rekryterar. De bekräftas av en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Unionen. Enligt den tror varannan chef att deras arbetsplats riskerar att diskriminera en jobbsökande.

– Det är väldigt allvarligt. Dessutom är det väldigt kortsiktigt och snudd på korkat med tanke på den kompetensbrist som många företag vittnar om, säger Marina Åman, andra vice ordförande i Unionen.

Störst risk för att råka ut för negativ särbehandling har personer med en psykisk funktionsnedsättning, tror cheferna. Därefter följer personer med klädsel med religiös koppling, fysiska funktionsnedsättningar och personer som är mer än 55 år.

Läs mer: Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden ökar

Marina Åman ser flera problem med diskriminering.

– För det första är det ju ett problem för den som blir diskriminerad. Den personen får ju inte samma chans på arbetsmarknaden, trots likvärdig kompetens. Är det en person som har gått en statligt betald utbildning är det dessutom en stor samhällsekonomisk förlust. För det andra får företagen inte tillgång till den kompetens som finns. Mångfald på en arbetsplats ger olika perspektiv och en bra miljö för innovation., säger Marina Åman.

Hur kommer man till rätta med diskriminering?
– Det är viktigt att ha en mångfald bland de som rekryterar och det gäller allt från utformandet av kravprofilen till genomförandet av rekryteringen. Man bör också fundera över vilka metoder man använder, och till exempel använda sig av anonyma cv:n. Hur man uttrycker sig i platsannonser kan också påverka. Dessutom är det viktigt att utbilda alla i hur man rekryterar kompetensbaserat, så att fokus hamnar på kompetens.

Går det åt rätt håll?
– Det är väldigt svårt att svara på. Om jag jämför med tidigare mångfaldsrapporter verkar det som att vi i princip står still. Men det beror också på vad vi tittar på. När det gäller kvinnor i ledningsgrupper rör vi oss i alla fall åt rätt håll. Det tror jag beror på att det så tydligt mäts och att börsbolagen utmanas varje år. Men vi mäter exempelvis inte utomeuropeisk bakgrund på samma sätt eller personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Unionens undersökning säger inget om hur vanligt det verkligen är med diskriminering vid rekrytering. Men forskning visar att det förekommer. 2012 beställde Diskrimineringsombudsmannen en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Enligt den har flera studier tydligt visat att diskriminering förekommer. Mest undersökt är diskriminering på grund av etnicitet, men forskningen visar också att arbetssökande blir bortvalda på grund av ålder, sexuell läggning och kön.

Läs mer: "Arbetsgivarna dissar utländsk arbetskraft"

I en undersökning som rekryteringsföretaget TNG gjort svarade 73 procent att de utsatts för diskriminering när de har sökt jobb. Enligt den undersökningen var det vanligast att bli bortvald på grund av ålder. 64 procent av jobbsökarna trodde att de nekats ett jobb för att de var för gamla. Och ju äldre de sökande är, desto vanligare är uppfattningen att någon gång ha blivit utsatt för åldersdiskriminering.

Minska risken för diskriminering

 1. Bredda rekryteringsbasen.
 2. Använd metoder som exempelvis anonyma cv:n och arbetsprov.
 3. Involvera flera medarbetare i rekryteringsarbetet.
 4.  Ställ krav på mångfald bland kandidaterna om ni använder er av en rekryteringsfirma.

DISKRIMINERING ÄR FÖRBJUDET OM DET BEROR PÅ ...

 • Kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.
David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Byt jobb ofta – lär dig mer

  Det livslånga lärandet har sina fördelar. De som byter jobb ofta upplever att de lär sig mer på jobbet, visar forskning.

 • Läs även...

  1 av 10 kvinnor får frågor om graviditet

  Betydligt fler kvinnor än män upplever att de har fått kränkande frågor under en anställningsintervju. Men kvinnor och män får olika slags nedsättande frågor – kvinnor främst om graviditet och män om sjukdom, visar en ny studie.

 • Läs även...

  Nyårslöften jobbsökare vill höra från chefer

  Det räcker inte att slänga ut jobbansökningar och hoppas på det bästa, företag som vill rekrytera får lov att anstränga sig lite för att få de bästa kandidaterna att nappa på kroken. Här är chefernas nyårslöften om jobbsökarna får bestämma.