Annons
Annons
 • Försäkrinskassan ska se över ärenden där personer nekas sjukpenning för att de anses kunna börja jobba igen. Foto: Jessica Gow / TT

Större rättssäkerhet för sjukskrivna

Publicerad 11 september 2020, kl 13:28

Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att se över de ärenden där sjukpenning nekas på grund av att personen det gäller anses kunna försörja sig ”i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Bakgrunden är den statliga utredning av sjukförsäkringen som genomförts de senaste åren.

I betänkandet föreslogs bland annat att bedömningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning ska göras mot angivet normalt förekommande arbete, inte som i dag normalt förekommande arbete. Det skulle alltså innebära att Försäkringskassan tvingas precisera vilket arbete man anser att den sjukskrivne skulle klara av.

Ett annat förslag från utredaren gick ut på att den sjukskrivne som fyllt 62 år ska slippa denna bedömning av arbetsförmågan efter 180 dagar. I stället ska hen få sin arbetsförmåga bedömd enbart mot arbete hos arbetsgivaren.

Men de förslagen går inte regeringen in på i sitt uppdrag till Försäkringskassan. I stället handlar det om att det faktiskt alltid ska genomföras en utredning för att se om det finns ett arbete som den sjukskrivna kan genomföra, att utredningarna är korrekt dokumenterade samt att besluten är ordentligt motiverade.

Ytterligare en del i uppdraget är att Försäkringskassan ska säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vidtas så tidigt som möjligt.

Från Unionens sida välkomnar man regeringens initiativ.

– Regeringen nyttjar möjligheten man har att styra kassan. Det är ett steg på vägen, säger Kerstin Burman, förbundsjurist specialiserad på försäkringsrätt, som framhåller att Försäkringskassan åter ska ta ett samordningsansvar för rehabiliteringsinsatser samt att kassan nu tydligare behöver motivera hur de har kommit fram till att en person kan ta ett arbete.

Läs mer: Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

– Det är bra för rättssäkerheten. Då får man veta om det finns något intyg som måste kompletteras. Eller så förstår man kassans beslut och kan acceptera det.

Men det här är inte nog, anser Unionen. Man vill även se sjukförsäkringsutredningens förslag på lagändringar genomförda.

– Unionen tillstyrker förslagen. Vi hoppas att också få se en lagstiftningsprodukt så småningom, säger Kerstin Burman.

– Tyvärr verkar det inte finnas någon bred politisk enighet om det. Nu behöver de politiska partierna prata med varandra för att se vad som kan göras.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  Regeringen föreslår höjd sjukpenning

  Sjukpenning även efter 365 dagar, flexiblare regler för deltidssjukskrivna och höjt ersättningstak. Regeringens budgetförslag om ändringar i sjukförsäkringen välkomnas av Unionen.

 • Läs även...

  Fler söker bostadsbidrag - svårt att betala hyran

  Högre arbetslöshet till följd av coronapandemin har gjort att fler unga vuxna ansöker om bostadsbidrag för att ha råd att betala hyran. Det visar en rapport från Försäkringskassan om hur uttaget av olika socialförsäkringar sett ut under pandemin.

 • Läs även...

  För lång väntan - fick rätt mot Försäkringskassan

  Närmare ett år. Så lång tid tog det för Försäkringskassan att fatta slutligt beslut om en Unionenmedlem skulle få sjukpenning eller inte. Oacceptabelt, skriver myndigheten om sin egen handläggning som JO-anmäldes.

 • Läs även...

  Rekordår för återkrav från Försäkringskassan

  Under pandemin har Försäkringskassans kontrollenhet haft bråda dagar. 2020 krävde man tillbaka en miljard mer i felaktiga utbetalningar än året innan. Främst gällde det bostadsbidrag och sjukpenning.

 • Läs även...

  Försäkringskassan: Inte okej att spela i band

  Kan du spela musik så kan du jobba, resonerade Försäkringskassan och krävde tillbaka tre års sjukpenning och rehabiliteringsersättning från en sjukskriven man. Nu ges myndigheten rätt av Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Läs även...

  Sjukskriven fick rätt mot Försäkringskassan

  En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.

 • Läs även...

  Debatt: Funktionsnedsatta kan jobba efter egen förmåga

  Flera förslag i utredningen om sjukersättningen kan bidra till att en ökad andel personer med funktionsnedsättning kan arbeta utifrån sin förmåga. Du som är fackligt aktiv kan också göra mycket för att bidra till att fler får jobb, skriver DHR.

 • Läs även...

  Debatt: Du är rättslös utan facket

  Om du inte är med i facket står du i princip rättslös när det krisar på jobbet. Väljer du att stämma företaget på egen hand kan notan bli hundratusentals kronor i rättegångskostnader vid en förlust, skriver unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Smittbärarpenning: Slopat krav på läkarintyg

  Försäkringskassan slopar kravet på läkarintyg för smittbärarpenning vid corona. Men en läkare måste fortfarande fatta beslutet om att du inte får jobba.