Annons
Annons
 • Försäkrinskassan ska se över ärenden där personer nekas sjukpenning för att de anses kunna börja jobba igen. Foto: Jessica Gow / TT

Större rättssäkerhet för sjukskrivna

Publicerad 11 september 2020, kl 13:28

Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att se över de ärenden där sjukpenning nekas på grund av att personen det gäller anses kunna försörja sig ”i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Bakgrunden är den statliga utredning av sjukförsäkringen som genomförts de senaste åren.

I betänkandet föreslogs bland annat att bedömningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning ska göras mot angivet normalt förekommande arbete, inte som i dag normalt förekommande arbete. Det skulle alltså innebära att Försäkringskassan tvingas precisera vilket arbete man anser att den sjukskrivne skulle klara av.

Ett annat förslag från utredaren gick ut på att den sjukskrivne som fyllt 62 år ska slippa denna bedömning av arbetsförmågan efter 180 dagar. I stället ska hen få sin arbetsförmåga bedömd enbart mot arbete hos arbetsgivaren.

Men de förslagen går inte regeringen in på i sitt uppdrag till Försäkringskassan. I stället handlar det om att det faktiskt alltid ska genomföras en utredning för att se om det finns ett arbete som den sjukskrivna kan genomföra, att utredningarna är korrekt dokumenterade samt att besluten är ordentligt motiverade.

Ytterligare en del i uppdraget är att Försäkringskassan ska säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vidtas så tidigt som möjligt.

Från Unionens sida välkomnar man regeringens initiativ.

– Regeringen nyttjar möjligheten man har att styra kassan. Det är ett steg på vägen, säger Kerstin Burman, förbundsjurist specialiserad på försäkringsrätt, som framhåller att Försäkringskassan åter ska ta ett samordningsansvar för rehabiliteringsinsatser samt att kassan nu tydligare behöver motivera hur de har kommit fram till att en person kan ta ett arbete.

Läs mer: Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

– Det är bra för rättssäkerheten. Då får man veta om det finns något intyg som måste kompletteras. Eller så förstår man kassans beslut och kan acceptera det.

Men det här är inte nog, anser Unionen. Man vill även se sjukförsäkringsutredningens förslag på lagändringar genomförda.

– Unionen tillstyrker förslagen. Vi hoppas att också få se en lagstiftningsprodukt så småningom, säger Kerstin Burman.

– Tyvärr verkar det inte finnas någon bred politisk enighet om det. Nu behöver de politiska partierna prata med varandra för att se vad som kan göras.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Färre långtidssjuka ska utförsäkras

  Nu ska färre långtidssjuka bli utförsäkrade efter 180 dagar. Det sedan Januaripartierna föreslagit en lagändring. Ett besked som sannolikt också är lugnande för många covidsjuka.

 • Läs även...

  Fick inte spela i band för Försäkringskassan

  Kan du spela musik så kan du jobba, resonerade Försäkringskassan och skickade ett återkrav på närmare tre års sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Nu överklagas ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Läs även...

  Sjukskriven fick rätt mot Försäkringskassan

  En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.

 • Läs även...

  Slopat karensavdrag förlängs

  Efter en lugnare sommar har ansökningarna om ersättning för karensavdrag återigen slagit i höjden. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till april nästa år och höjer ersättningsbeloppet.

 • Läs även...

  Många struntar i sjuklön på semestern

  Den som blir sjuk eller vabbar under sin semester, har samma rättigheter till ersättning som under en vanlig arbetsvecka. Trots det begär få ersättning, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Mildare regler för sjukpenning

  En inställd operation på grund av coronautbrottet ska inte leda till indragen sjukpenning. Det är Försäkringskassan och regeringen överens om. Bra, men inte tillräckligt anser Unionen.