Annons
Annons
  • Kvinnor fortsätter att knappa in på männens löner. Foto: krissikunterbunt/Colourbox

Störst löneskillnad i privat sektor

Publicerad 18 juni 2019, kl 11:29

Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Skillnaden är dock stor mellan olika sektorer och allra störst är den oförklarade löneskillnaden bland tjänstemän i privat sektor.

Mellan 2017 och 2018 steg kvinnors genomsnittslön med 900 kronor och männens med 800 kronor, vilket innebär att den ovägda löneskillnaden minskade med 0,6 procentenheter. Differensen mellan mäns och kvinnors löner har minskat stadigt mellan år 2005 och 2018 – sammanlagt 5,6 procent.

Efter att man tagit hänsyn till att kvinnor och män jobbar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildning, arbetstid och ålder återstår en oförklarad löneskillnad. Skillnaden låg förra året på 4,4 procent sett till samtliga sektorer. Gapet är störst i privat sektor och allra störst bland privatanställda tjänstemän (6,7 procent).

Det ska dock påpekas att den oförklarade löneskillnaden inte nödvändigtvis är detsamma som osaklig, utan en variation som inte kan förklaras statistiskt.

Läs hela rapporten.

 

Lediga jobb