• Kravallpolis vid sidan av ett demonstrationståg i samband med en facklig strejk för högre löner och fler jobb, i Buenos Aires, Argentina, 27 augusti 2014. Foto: Victor R Caviano/AP/TT

Strejkrätten under hot

Publicerad 1 september 2014, kl 11:01

Arbetsgivarsidan inom ILO ifrågasätter rätten att strejka. Något som äventyrar hela den internationella arbetsrätten enligt fackliga företrädare.
– En politisk tvist klädd i juridik, sa Lise Donovan, jurist på TCO, under ett seminarium ordnat av LO-TCO Biståndsnämnd.

I många delar av världen har arbetstagarna ingen rätt att gå ut i strejk vid en eventuell konflikt med arbetsgivaren. I Sverige är strejk inte heller en lagstadgad rätt, men regleras däremot i kollektivavtal. Majoriteten av världens länder, även de utan nationell strejkrätt, är dock medlemmar i FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO (International Labour Organization).

ILO har ett hundratal konventioner som medlemsländerna i mer eller mindre hög grad har bundit sig till. Ett krav för medlemskapet är dock att landet skriver under på de åtta kärnkonventionerna. Bland dem ingår konventionen om att organisera sig fackligt, där de flesta länder i världen räknar in strejkrätten.

Att rätten att strejka räknas in i den konventionen har sällan, om någonsin, varit ifrågasatt. Förrän nu. Under de tre senaste ILO-konferenser har arbetsgivarsidan gjort invändningar mot strejkrätten.

Vid konferensen 2012 vägrade arbetsgivarsidan för första gången i ILO:s historia att medverka i den årliga granskningen av hur medlemsländerna lever upp till de ILO-konventioner som de gått med på att följa. Och under årets konferens vägrade man i flera fall gå med på att ILO skulle agera mot de länder som brutit mot strejkrätten, till exempel mot Ghana och Colombia. Till årets konferens hade arbetsgivarsidan dessutom förberett sig genom att slipa sina argument och kallat in advokater.

- Då havererade allt, förhandlingarna tog bara stopp, sa Lise Donovan, jurist på TCO, som var med under sommarens konferens.

- Det är en politisk tvist klädd i juridik.

Lise Donovan tror att en bidragande orsak kan vara det politiska läget i Europa sedan 1990 med Östeuropas fall samt en globalisering där allt fler länder förväntas komma överens om och gå med på ILO-konventionernas ställning. En annan händelse som ligger närmre i tid är det så kallade Laval-målet som 2010 utmynnade i en svårlöst konflikt mellan ILO-rätt och EU-rätt där den slutliga domen begränsade strejkrätten.

Som svar på arbetsgivarsidans invändningar släppte världsfacket Ituc nyligen en rapport som visar att strejkrätten skyddas av internationell arbetsrätt.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.

 • Läs även...

  Ett stort steg närmare visselblåsarskydd

  Under måndagen antog EU:s ministerråd visselblåsardirektivet. Därmed var det sista hindret att stoppa direktivet avklarat och det blir snart förbjudet att straffa anställda som rapporterar om oegentligheter på jobbet.

 • Läs även...

  Spelföretag avskedar kritisk personal

  Minst 22 anställda vid det svenska företaget Evolution Gamings kontor i Georgien har nyligen blivit av med jobben. Enligt det georgiska facket GTUC är anledningen att de protesterat mot låga löner och dåliga arbetsförhållanden.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.