Annons
Annons
  • Unionens medlemmar har hög arbetsbelastning och jobbar mycket övertid. Foto: Motortion/Colourbox

Stress värst för arbetsmiljön

Publicerad 26 februari 2020, kl 07:45

Var tionde arbetsplats bedriver inte något systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar fackförbundet Unionens Arbetsmiljöbarometer där 7 av 10 pekar ut stress och arbetsbelastning som det största problemet.

Vart tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga. Det framkommer i Unionens Arbetsmiljöbarometer, en årlig undersökning där förbundets arbetsmiljöombud, motsvarande skyddsombud, svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer: Därför blir fler unga utbrända

7 av 10 pekar ut stress och arbetsbelastning som den i särklass viktigaste frågan att jobba med. Vart femte arbetsmiljöombud bedömer den psykosociala arbetsmiljön som dålig eller mycket dålig. Och sämst ser det ut inom service- och tjänstesektorn samt i  IT och telekom. Samtidigt visar Arbetsmiljöbarometer att det på var tionde arbetsplats inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete över huvud taget.

Läs mer: "Jag älskade mitt jobb"

Hälften av arbetsmiljöombuden anser dock att att den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är mycket bra eller bra. Det innebär en liten förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Den positiva utvecklingen kan, enligt Unionen, till viss del förklaras av införandet av föreskrifterna om organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA).

Läs mer: Jobbstressen minskar - men vi sover sämre

Tjänstemännen inom Unionens område har en hög arbetsbelastning, jobbar mycket övertid och arbetar gränslöst. Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetstidsfrågor följas upp varje år. Trots det anger endast tio procent av arbetsmiljöombuden att arbetstidsfrågor uppmärksammas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. En dryg femtedel svarar att det inte görs någon årlig uppföljning alls.

Läs mer: Övertid motsvarande 16 400 tjänster

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb