Annons
Annons
 • Hälften av de som jobbat hemifrån under coronapandemin har haft problem med sin arbetsmiljö. Foto: Bulltus / Colourbox

Svårare att göra ett bra jobb under krisen

Publicerad 24 juni 2020, kl 14:57

Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

Fyra av tio privatanställda tjänstemän, som normalt inte jobbar hemifrån, har i huvudsak gjort det under coronapandemin. Tillsammans med de tjänstemän som också normalt delvis jobbar hemma, utgör de 65 procent av alla, enligt en undersökning gjord av Jobbhälsoindex.

En majoritet, 57 procent, av samtliga tillfrågade är nöjda med sin arbetsgivares agerande till följd av coronapandemin. Endast knappt var tionde är uttalat missnöjd.

Det som skaver är att hälften av alla upplever att möjligheten att göra ett bra jobb har försämrats. Det gäller alltså både dem som jobbar hemifrån och de som är kvar på arbetsplatsen.

Hälften av hemmajobbarna upplever också att de haft problem med arbetsmiljön. Fyra av tio tycker de har en otillräcklig kontakt med kollegorna.

Annica Hedbrant, Unionens arbetsmiljöexpert, är med tanke på de stora förändringar som våren inneburit inte förvånad över resultatet av undersökningen.

– Det har ju varit en tid när arbetsgivarna har behövt ta många snabba, stora beslut och haft fokus på det som varit mest akut för stunden. Och då kan det också ha blivit så att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer i ett senare fokus, säger hon.

– Men när anställda känner att man har svårare att göra ett bra jobb, har problem med arbetsmiljön och upplever en minskad delaktighet på grund av mindre utbyte med kollegorna, kan det finnas risk för ohälsa. Därför är det viktigt att arbetsgivarna regelbundet fortsätter jobba med arbetsmiljöfrågorna och genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete undersöker vad som brister och tillsammans med arbetsmiljöombud och de anställda tar fram åtgärder.

Den största oron bland samtliga i undersökningen har varit att man ska smittas på jobbet eller till och från jobbet, vilket en av fyra har uppgett.

Nästan lika många, 22 procent, är oroliga för att bli uppsagda till följd av pandemin.

Bland de cirka 1 500 privatanställda tjänstemännen som deltagit i undersökningen tror tre av tio att de kommer att arbeta på ett annat sätt än tidigare när pandemin är över.

Fotnot: Undersökningen gjordes från slutet av april till början av juni i år.   

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Äldre får rätt att plugga längre

  Senast 2022 ska även äldre, upp till 60 år, kunna plugga med studiemedel enligt regeringens förslag i höstbudgeten. Bra, men inte nog, anser Unionen som också vill se ett höjt bidrag.

 • Läs även...

  Ingenjör omskolar sig till lärare

  Det är aldrig för sent att omskola sig. Det menar Peter Ejdestig som var elektriker som blev brandman, som blev helikopterinstruktör, som blev civilingenjör. Och nu ska han sätta sig i skolbänken för att hamna bakom katedern. 

 • Läs även...

  Facket röstade mot aktieutdelning

  Att rösta för aktieutdelning på 3,8 miljarder samtidigt som företaget har krisberedskap och behöver spara är provocerande. Det menar ordföranden i Unionenklubben på Sandvik, som röstade mot förslaget.

 • Läs även...

  Obligatoriskt munskydd på Ericssonanställda

  Anställda på Ericsson måste från och med i dag bära ansiktsmask i företagets lokaler. Unionenklubben reserverade sig mot att munskyddet är obligatoriskt och anser att social distansering fortfarande är bästa skyddet mot coronasmitta.

 • Läs även...

  Fortsatt distansjobb kan öka flyttviljan

  Tre av fyra yrkesverksamma hoppas på en förändrad arbetssituation efter coronapandemin. Högst i kurs står att få större möjlighet att jobba hemifrån. Samtidigt är fyra av tio kontorsanställda beredda att flytta vid fortsatt distansarbete.

 • Läs även...

  Snabbare väg tillbaka med nya regler

  Arbetsgivare ska bli snabbare på att rehabilitera sin personal. En ny lag som trädde i kraft i somras ger anställda ett bättre skydd vid sjukdom.