Annons
Annons

Svårt för mobbade att få rätt

Publicerad 23 januari 2013, kl 11:36

Om du som kvinna blir mobbad av din chef kommer du ha svårt att vinna arbetsskademålet i kammarrätten. Bara i 20 procent av fallen beviljas den försäkrade ersättning.

Docent Sara Stendahl har i sin delrapport om arbetsskador på grund av särbehandling och trakasserier, tittat närmare på hur kammarrätten dömer i arbetsskademål. För de försäkrade är resultatet nedslående.

- Av de 43 överklaganden till kammarrätterna som vi undersökt, beviljas 20 procent rätt till arbetsskadeersättning. Möjligheten att få rätt i ett överklagande som man valt att driva själv är ungefär lika liten, 15 procent, sade Sara Stendahl vid ett seminarium där rapporten presenterades.

Bland målen finns en tydlig övervikt där chefen, antingen själv eller tillsammans med övriga i en ledningsgrupp anklagas för att ha varit den drivande kraften bakom trakasserierna. Majoriteten av dem som anmäler mobbning och trakasserier är kvinnor.

- Det handlar om utfrysning, isolering, att man fråntas arbetsuppgifter, överdriven kontroll eller att man får en syndabocksroll på företaget. Kvinnorna är överrepresenterade i dessa fall och de har också sämre utfall i en process. Det är väldigt svårt att som kvinna vinna ett trakasseriärende mot sin chef.

Rent juridiskt är det också en snårig väg att gå. Arbetsskadebegreppet är generellt, och avser en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Det finns dock ett undantag, som säger att en arbetsskada inte ska anses vara en skada, om den är av psykisk eller psykosomatisk natur, som exempelvis orsakats av bristande uppskattning, vantrivsel och nedläggning av företag.

- Försäkringskassan har historiskt sett ofta argumenterat för den här undantagsbestämmelsen och har också krävt att det ställs mycket höga krav på bevisningen om man anklagar ledningen för trakasserier. Det blir ju i praktiken så att om en arbetsgivare inte verifierar din berättelse så är den inte sann, vilket är orimligt, då arbetsgivaren i många fall är motparten, säger Sara Stendahl.

De fall där kammarrätten har gått emot Försäkringskassan, är de fall där den försäkrade inte varit ute efter att peka ut mobbaren utan istället visat på jobbiga och undermåliga arbetsförhållanden.

- Där har man kommit längre. Och kanske är det inte relevant för arbetsskadeförsäkringen att peka ut mobbaren? Det finns en rättighet att få ersättning om man blivit illa behandlad på sitt jobb, men då kan man inte utsättas för de orimliga beviskrav som finns i dag. Samtidigt ska man komma ihåg att det är oerhört jobbigt att hamna i en tvist och tvingas processa. Det är ingenting man kan rekommendera någon som redan mår dåligt.

Fakta

"När trakasserier och kränkande särbehandling blir en arbetsskada - en genomgång av praxis i kammarrätterna"- är en delrapport från Göteborgs universitet, som ingår i ett forskningsprojekt om fysisk och psykisk arbetsskada som AFA försäkring finansierar.

Lediga jobb