• Tomas Undin (förhandlingschef) och Karin Johansson (vd) på Svensk Handel.

Svensk Handel vill förändra lönesättningen

Publicerad 28 februari 2017, kl 16:30

Större möjlighet att ge högre löner till vissa av tjänstemännen och enklare att förlägga de anställdas arbetstid på ett sätt som passar arbetsgivarna bättre. Det är två av Svensk Handels krav när avtalsrörelsen nu tar fart på allvar.

Karolina Sjöberg, som är avtalsansvarig för tjänstemannaavtalen på Svensk Handel, vill inte kommentera kraven i detalj. Men ett av de två huvudområdena för arbetsgivarna inom handeln är hur lönerna fördelas.

– Dagens avtal är för stelbent, vi tycker att lönen sätts bäst på företagsnivå. Och vi vill också ge individen större möjlighet att påverka sin lön.

Utgångspunkten för Svensk Handels resonemang är att den förändring som handeln är inne i, bland annat växer e-handeln snabbt, gör att personalens kompetens blir en allt viktigare konkurrensfördel.

– En individuell lönesättning är ett viktigt verktyg som leder till ökad lönsamhet och förmåga att attrahera och behålla kompetens, säger Karolina Sjöberg.

Vill ni ta bort individgarantin?
– Jag kan inte gå in och kommentera specifika krav. Men vi är inte så förtjusta i individgarantin.

Det andra huvudområdet i avtalsrörelsen för Svensk Handel är arbetstidens förläggning. Enligt Karolina Sjöberg måste det till en förändring för att möta kundernas behov.

– Det handlar inte om att man ska jobba mer, utan om att kunna förlägga arbetstid på ett sätt som svarar upp mot konsumenternas krav. Det underlättar också för företagen att bättre tillgodose medarbetarnas behov av att kunna förena arbete och privatliv.

Svensk Handel vill därför utöka den så kallade begränsningsperioden, den tid under vilken man mäter den genomsnittliga arbetstiden. Under den perioden får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar per vecka i snitt. I dag är begränsningsperioden fyra veckor eller en kalendermånad inom handeln. Med en länge begränsningsperiod ökar möjligheterna att låta arbetstiden variera upp och ned.

Kraven är inte på något sätt nya i avtalssammanhang, säger Karolina Sjöberg.

– Det är frågor som är ständigt återkommande, men där vi inte nått ända fram. Vi hoppas på en förändring, vi har en bra dialog med vår motpart.

Unionen vill i dagsläget inte kommentera förhandlingarna.

– I förra veckan växlade parterna avtalskrav och nu går vi hem och ser över dem på var sitt håll. Det är för tidigt att säga något om kraven. Vi har en god relation mellan parterna men självklart kommer det att vara en resa innan vi är klara, säger Unionens avtalsansvariga Kristina Fanberg.

Förutom de allmänna kraven på en löneökning på 2,8 procent, ettårigt avtal och ytterligare avsättning till flexpensionen har Unionen ett antal branschspecifika krav inom handeln. Enligt Unionens avtalswebb vill man ha en individgaranti på 460 kronor, höjda lägstalöner och att det införs möjlighet att själv välja om ersättningar för förskjuten arbetstid och övertid ska bytas mot ledig tid.

Enligt Unionen kräver arbetsgivarna bland annat att individgarantin tas bort och ersätts med en handlingsplan samt att årsarbetstid införs.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Partierna om: Kompetens­utveckling

  Hur kan ni underlätta för yrkesverksamma att omskola sig och byta bana under arbetslivet?

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Nytt avtal om korttidsarbete

  Unionen och Svenskt Näringsliv har enats om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Det innebär att 500 000 privata tjänstemän kan ta del av regeringens stödpaket för att rädda jobben.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.