Annons
Annons

Svenskarna arbetar allt längre

Publicerad 31 maj 2012, kl 13:59

Allt fler svenskar väljer att fortsätta jobba efter att de fyllt 65 år. Andelen förvärvsarbetande personer som nått pensionsåldern har ökat med 80 procent sedan 2004. Det visar en ny rapport från AMF.

I dag arbetar 137 000 personer som är äldre än 64 år, det är en ökning med 65 000 personer sedan 2004. Men viljan och orken att fortsätta skiljer sig mellan män och kvinnor, landsdelar, branscher och utbildningsnivå. I Stockholms län jobbar nästan var femte invånare mellan 65 och 74 år. I Norrbotten är det var tionde. Enligt pensionsbolaget AMF, som står bakom undersökningen, kan skillnaderna till viss del förklaras av näringslivsstruktur och tillgången på arbete i länet.

I ett europeiskt perspektiv utmärker sig svenskarna genom sin positiva attityd till ett förlängt arbetsliv. Hela 43 procent uppger att de vill fortsätta jobba efter att de fyllt 65 år, vilket ska jämföras med Europagenomsnittet på 33 procent. Bland européerna är svenskarna de som oroar sig minst över att befolkningen blir allt äldre. Endast 19 procent anser att utvecklingen är oroande, jämfört med snittet på 40 procent i EU:s övriga medlemsländer.

Kön och utbildningsnivå spelar också roll. Män med eftergymnasial utbildning är de som i störst utsträckning arbetar kvar efter 65 år. Konsulter inom ekonomi eller juridik är några exempel i tjänstesektorn där en stor andel äldre förvärvsarbetar. I krävande yrken som innebär tunga lyft finns det mindre möjligheter att fortsätta jobba efter pensionsåldern.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Bistrare tider väntar - särskilt för kvinnor

  Det är sannolikt att Sverige går in i en lågkonjunktur någon gång under nästa mandatperiod. Det menar Unionen i sin konjunkturrapport.
  - Politikerna behöver se till att det blir enklare att vidareutbilda sig nu, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Säsongsarbetare drabbas av snöbrist

  Hundratals säsongsarbetare på skidanläggningar drabbas av det milda vintervädret. Lina Norström, som jobbar på en anläggning i Småland, får jobba mycket mindre än tänkt och måste klara sig på 3 000 kronor i januari.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän är arbetslösa

  Arbetslösheten fortsätter att öka på bred front – både på grund av att konjunkturen mattas av och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Bland tjänstemännen drabbas de med administrativa tjänster särskilt hårt.

 • Läs även...

  Jobberfarenhet kan bli väg till studier

  Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas vid studier på högskolan. Det anser valideringsdelegationen som lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Nu hoppas Unionen att politikerna ska gå vidare med förslagen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.