• Det globala ramavtalet skrivs under av Magnus Groth, vd för Essity, Valter Sanches, generalsekreterare för IndustriAll och Unionens ordförande Martin Linder. Foto: Magnus Kjellsson

Svenskt avtal för bättre villkor globalt

Publicerad 4 maj 2018, kl 14:30

Hygienkoncernen Essity har tecknat globalt ramavtal med Unionen.
– Vi är glada över att det som svenskt fackförbund går att vara med och påverka globalt, säger Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.

Den svenska hygienkoncernen Essity har 48 000 anställda i 31 länder. Mycket av produktionen sker i lågkostnadsländer i Asien. Nu har Essitys ledning valt att teckna ett globalt ramavtal med Unionen och det internationella industrifacket IndustriAll. En positiv viljeinriktning, enligt Magnus Kjellsson.

– Det är glädjande att ett stort svenskt exportföretag tar det här steget. Jag upplever att Essity verkligen vill utveckla social dialog med anställda i olika delar av världen. Vår förhoppning nu är att ledningen visar att de här frågorna har hög prioritet och kommunicerar ut det i organisationen. Om avtalet ska vara till nytta måste företagets högsta nivå vara involverad, säger han.

Grundtanken med ramavtal är att fastställa villkor som multinationella företag alltid ska efterleva, oavsett var i världen verksamheten finns. Avtalen innefattar grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter som att företaget ska följa internationella konventioner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering och rätten att organisera sig fackligt.

– Vi kan tycka att mycket av detta är självklarheter men i företag med produktion i lågkostnadsländer finns alltid en problematik, som till exempel den vi sett på Mölnlycke, säger Magnus Kjellsson.

Konkret innebär ett ramavtal att Essitys anställda i Asien nu har möjlighet att ta en viktig fråga vidare om de inte får gehör lokalt.

– Det är inte alltid de lokala och nationella facken lyckas nå ända fram och då kan man ta frågan vidare. Då måste IndustriAll och den högsta ledningsnivån göra sitt yttersta för att lösa frågan i den anda som finns i ramavtalet, förklarar Magnus Kjellsson.

Har ni kunnat se några effekter av tidigare globala ramavtal?

– Arbetsförhållanden och villkor har blivit bättre. Med ett ramavtal finns en referenspunkt att kunna diskutera utifrån med företaget. Det skapar bättre förutsättningar för facket att kunna påverka. Det har vi till exempel sett inom Electrolux i USA där medarbetarna inte fick organisera sig fackligt.

I dag finns ett 100-tal ramavtal, de flesta inom industrin i Europa. Essity blir det sjätte industriföretaget med huvudkontor i Sverige som skrivit under, sedan tidigare finns det på Electrolux, Saab, SKF, SCA och Stora Enso. Ramavtal finns också på H&M, Skanska och Securitas.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  Unionen: Fel att lagstifta om sextimmarsdag

  Ett arbetsliv med balans är viktigt för Unionen. Men vägen dit är inte en generell regel om sex timmars arbetsdag, tror Daniel Gullstrand, utredare och arbetsmiljöexpert på förbundet.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Tjänstemännen ökar – Arbetarna minskar

  Att tjänstemännen blir allt fler – betyder det att deras frågor är mer på tapeten än arbetarnas? Kollega synar vem som egentligen håller i taktpinnen på svensk arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Vinarbetare ska få bättre arbetsmiljö

  Systembolaget har inlett ett samarbete med Unionen och den fackliga organisationen IUF. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för anställda i vinindustrin. Initiativet kommer från Unionens fackklubb på Systembolaget.

 • Läs även...

  80 miljoner jobb hotas av klimatet

  Den globala uppvärmningen väntas leda till svårare arbetsförhållanden och lägre produktivitet. Totalt beräknas 80 miljoner heltidsjobb försvinna fram till 2030, visar en färsk rapport från den internationella arbetsorganisationen, ILO.

 • Läs även...

  Unga går ofta miste om tjänstepension

  Många unga känner inte till hur pensionssystemet fungerar. Det gör att de skjuter upp inträdet på arbetsmarknaden, och riskerar att gå miste om viktiga pensionspengar.

 • Läs även...

  Arbetsgivarmiss ska inte leda till utvisning

  Att arbetsgivare gjort smärre missar genom att exempelvis betala för låg lön under kortare perioder ska inte längre tvinga arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Bra, tycker Unionen om förslaget som regeringens utredare lagt fram.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.