• Både arbetsgivare och fack är nöjda med det holländska systemet, med vilket man fått ner sjukskrivningarna markant. Foto: Peter Dejong / AP Photo

Svenskt Näringsliv ratar förlängda sjuklöner

Publicerad 15 december 2015, kl 16:48

Nederländerna har lyckats få ner sjuktalen kraftigt sedan arbetsgivarna tvingas betala sjuklön i två år. Men på Svenskt Näringsliv är man nöjd med det svenska systemet. Högre sjuklönekostnader drabbar såväl småföretag som personer med en sjukdomshistorik, enligt arbetsgivarorganisationen.

I början av 2000-talet stod Sverige, Nederländerna och Norge inför samma utmaning med extremt hög sjukfrånvaro. Sedan dess har både Sverige och Holland gjort om sina sjukförsäkringssystem, men valt olika vägar. Norge, som inte gjort några reformer, ligger kvar på samma höga nivåer.

Att Nederländerna tog en väg och Sverige en annan beror enligt Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, att länderna har helt olika system. I Nederländerna tvingas arbetsgivarna betala sjuklön för anställda i upp till två år. En modell som har gett effekt. Sedan slutet av 1990-talet har sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna minskat med 40 procent i Nederländerna. Det rapporterar Ekot.

Såväl de holländska facken som arbetsgivarna verkar nöjda med det nya systemet. Men Catharina Bäck tror inte på att förlänga företagens sjuklöneansvar, utan menar att nuvarande sjuklöneperiod är väl avvägd ur ett svenskt perspektiv.

– Vi har provat längre sjuklöneperioder även i Sverige, men det gör att man blir mer försiktig vid rekrytering. De som har en sjukdomshistorik har svårare att bli anställda om kostnadsansvaret blir för stort för arbetsgivarna, säger Catharina Bäck.

Särskilt riskabelt är det för småföretagarna. Catharina Bäck poängterar vikten av det högkostandsskydd för höga sjuklönekostander som infördes vid årsskiftet för att lätta bördan för just mindre arbetsgivare.

Till skillnad från det holländska systemet innebar reformeren av sjukförsäkringen i Sverige bland annat att man införde fasta bedömningstider, en bortre tidsgräns för sjukskrivning och striktare regler för förtidspensionering. En reform som enligt Catharina Bäck också gett resultat.

– Jag tycker att det är viktigt att värna den reformerade sjukförsäkringen med tanke på hur det har sett ut historiskt. Men sedan är det också otroligt viktigt att få till tidiga insatser.

Efter toppen i slutet av 90-talet låg sjukfrånvaron i Sverige på en rekordlåg nivå 2011, men har sedan dess ökat. För att få ner den på en ”stabil nivå” igen vill Svenskt Näringsliv att man tydliggör samverkan och informationsutbytet mellan arbetsgivare, vården och medarbetaren. Man har testat en samverkansmodell för tidiga insatser i pilotprojekt där man, enligt Catharina Bäck, fått ner både längden och mängden sjukskrivningar.

– Det är viktigt för att ta tillvara på den arbetsförmåga som finns trots sjukdom. Sjukskrivning i sig är inte alltid den bästa behandlingsmetoden.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Ny myndighet med fackligt fokus

  Landets nya arbetsmiljömyndighet har slagit upp portarna. Och där ser man kontakten med facken som nyckeln för att lyckas med sitt uppdrag.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.