Annons
Annons
 • Den svenska löneskillnaden mellan kvinnor och män är 15,8 procent, vilket är nära EU-genomsnittet på 16,2 procent. Foto: Petra D/Colourbox

Sverige medelmåtta på jämställda löner

Publicerad 25 februari 2014, kl 13:14

Löneklyftan mellan män och kvinnor i Sverige motsvarar genomsnittet inom EU enligt statistik från Medlingsinstitutet. Störst löneskillnad finns i Estland medan den är minst i Slovenien, Polen och Italien.

Enligt statliga Medlingsinstitutets beräkningar fortsätter löneklyftan mellan svenska män och kvinnor långsamt att minska.

Under 2012 tjänade kvinnor 86,1 procent av vad männen gjorde. Det innebär att löneskillnaden var 13,9 procent och därmed hade minskat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

När myndigheten nu också tagit reda på hur det ser ut vad gäller lönskillnaderna inom hela EU har man gjort beräkningar utifrån Eurostats statistik, som gäller 2011.

Enligt den statistiken låg den svenska löneskillnaden på 15,8 procent, vilket är nära genomsnittet i EU-länderna, på 16,2 procent.

Nästan dubbelt så hög löneskillnad, eller drygt 27 procent, fanns i Estland. Andra länder där klyftan översteg 20 procent var Österrike, Tyskland, Tjeckien och Slovakien.

Minst löneskillnad fanns i Slovenien, med 2,3 procent, samt i Polen och Italien där klyftan understeg 6 procent.

I sin årsrapport konstaterar Medlingsinstitutet att skillnaderna tycks bero på en mängd olika nationella förutsättningar.

Därför har man också studerat skillnaderna vad gäller sysselsättningsgraden och yrkessegregeringen i de olika länderna och då funnit att det tycks finnas ett samband mellan detta och löneskillnaden.

 Om det i länder med låg sysselsättningsgrad jobbar fler välutbildade och välbetalda kvinnor medan det i länder med hög sysselsättningsgrad finns fler lågavlönade kvinnor så påverkar det statistiken, påpekar Medlingsinstitutet.

Fotnot: EU:s statistikmyndighet Eurostat sammanställer och redovisar bland annat lönestatistik för medlemsstaterna.

 

Störst skillnad bland privattjänstemän

 • Den oförklarade löneskillnaden - alltså den skillnad som inte kan förklaras med med hjälp av yrke, sektor, utbildning, tjänstgöringsomfattning och ålder - var 6,1 procent för hela arbetsmarknaden 2012.
 • Den största skillnaden, 9,6 procent, fanns bland de privatanställda tjänstemännen.

 

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  "Politikerna kommer ge parterna mer tid"

  Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, är övertygad om att politikerna kommer ge las-förhandlarna mer tid för att slippa få frågan i sina knän.

 • Läs även...

  Coronakrisen kan ge sämre löner

  Enligt Medlingsinstitutets bedömning kan den uppskjutna avtalsrörelsen på grund av coronakrisen medverka till en dämpad löneutveckling i Sverige. Även Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, ser en risk att lönerna blir lidande.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Löneskillnaderna minskar tolfte året i rad

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Förra året var skillnaden 9,9 procent. Men risken finns att coronapandemin ökar klyftan.

 • Läs även...

  De heter det de gör

  Båtbyggaren och ensamseglaren Sven Yrvind ville ha ett efternamn som passade honom – och det han gör. Han är inte ensam om att ha ett namn som hör ihop med jobbet, men för de flesta är det en tillfällighet.

 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.