Annons
 • Den svenska löneskillnaden mellan kvinnor och män är 15,8 procent, vilket är nära EU-genomsnittet på 16,2 procent. Foto: Petra D/Colourbox

Sverige medelmåtta på jämställda löner

Publicerad 25 februari 2014, kl 13:14

Löneklyftan mellan män och kvinnor i Sverige motsvarar genomsnittet inom EU enligt statistik från Medlingsinstitutet. Störst löneskillnad finns i Estland medan den är minst i Slovenien, Polen och Italien.

Enligt statliga Medlingsinstitutets beräkningar fortsätter löneklyftan mellan svenska män och kvinnor långsamt att minska.

Under 2012 tjänade kvinnor 86,1 procent av vad männen gjorde. Det innebär att löneskillnaden var 13,9 procent och därmed hade minskat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

När myndigheten nu också tagit reda på hur det ser ut vad gäller lönskillnaderna inom hela EU har man gjort beräkningar utifrån Eurostats statistik, som gäller 2011.

Enligt den statistiken låg den svenska löneskillnaden på 15,8 procent, vilket är nära genomsnittet i EU-länderna, på 16,2 procent.

Nästan dubbelt så hög löneskillnad, eller drygt 27 procent, fanns i Estland. Andra länder där klyftan översteg 20 procent var Österrike, Tyskland, Tjeckien och Slovakien.

Minst löneskillnad fanns i Slovenien, med 2,3 procent, samt i Polen och Italien där klyftan understeg 6 procent.

I sin årsrapport konstaterar Medlingsinstitutet att skillnaderna tycks bero på en mängd olika nationella förutsättningar.

Därför har man också studerat skillnaderna vad gäller sysselsättningsgraden och yrkessegregeringen i de olika länderna och då funnit att det tycks finnas ett samband mellan detta och löneskillnaden.

 Om det i länder med låg sysselsättningsgrad jobbar fler välutbildade och välbetalda kvinnor medan det i länder med hög sysselsättningsgrad finns fler lågavlönade kvinnor så påverkar det statistiken, påpekar Medlingsinstitutet.

Fotnot: EU:s statistikmyndighet Eurostat sammanställer och redovisar bland annat lönestatistik för medlemsstaterna.

 

Störst skillnad bland privattjänstemän

 • Den oförklarade löneskillnaden - alltså den skillnad som inte kan förklaras med med hjälp av yrke, sektor, utbildning, tjänstgöringsomfattning och ålder - var 6,1 procent för hela arbetsmarknaden 2012.
 • Den största skillnaden, 9,6 procent, fanns bland de privatanställda tjänstemännen.

 

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Löneskillnader en gåta för forskarna

  Ju högre lön desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskare har försökt finna svaret på varför glastaket finns genom att studera anställda som pluggat ekonomi eller juridik.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Ryggskadad nekades info om jobbresa

  Den ryggskadade kvinnan bad att få information om en jubileumsresa som arbetsgivaren anordnade, för att avgöra om hon kunde åka med eller inte. Men chefen sa nej. Nu stämmer Unionen städföretaget för diskriminering.

 • Läs även...

  Nytt jobb lönar sig för kvinnor

  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Men nya siffror från TRR Trygghetsrådet ger signaler om att skillnaderna kan vara på väg att utjämnas.

 • Läs även...

  Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning

  Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän är psykisk ohälsa.
  Och många unga stressar så mycket att deras hälsa är i fara.
  – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för miljardärer

  Det är "tuffa" tider för väldens rikaste. En rapport från schweiziska banken UBS visar att dollarmiljardärernas sammanlagda tillgångar sjönk i fjol. Men i Sverige blev det summa summarum en ny dollarmiljardär.

 • Läs även...

  Högre löneökningar för att nå inflationsmål

  I en ny rapport spår Konjunkturinstitutet, KI, att de nya löneavtalen som börjar gälla nästa år kommer att hamna i nivå med de förra. Men för att nå inflationsmålet krävs egentligen högre löneökningar, menar KI.

 • Läs även...

  Så mycket ökar lönerna

  2,6 procent. Så mycket ökade lönerna i Sverige under årets första sju månader. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.