• Foto: Colourbox

Ta tempen på din hälsa!

Publicerad 23 augusti 2018, kl 13:29

Får du ingen hälsokontroll genom din arbetsgivare? Nu kan du själv ordna med en sådan, via din vårdcentral.

Många företag har insett värdet att erbjuda sina anställda regelbundna hälsokontroller. Om du inte har den förmånen kan du nu själv se till att få en sådan, genom att be om att få göra en hälsokontroll på din vårdcentral.
Och det till samma kostnad som ett vanligt läkarbesök.

I hälsokontrollen ska utöver provtagning, som exempelvis visar hur det är med ditt blodsocker och dina blodfetter, även ingå uppföljande hälsosamtal med en kunnig och intresserad läkare eller sjuksköterska.

– Eftersom vi i dag vet vilka positiva effekter hälsokontroller kan ha så erbjuder nu ett tiotal landsting hela befolkningen att göra en sådan. De har redan startat arbetet genom att kalla alla som exempelvis fyller 40, 50 och 60 år till en vårdcentral, säger Mai-Lis Hellénius, professor i preventiv kardiologi och överläkare vid Karolinska sjukhuset, som är expert på hjärt- och kärlsjukdomar liksom livsstilsförändringar.

– De långtidsuppföljningar som nu har kommit från några landsting som började med sådana här hälsokontroller redan för tjugo till trettio år sedan visar att det har haft en väldigt god effekt både vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar och risken för att bli sjuk överhuvudtaget. Så nu satsar allt fler landsting på förebyggande hälsovård.

I de uppföljande hälsosamtalen ska man få råd både utifrån provresultaten och den livsstil man har, exempelvis vad gäller sömnvanor och hur mycket man rör på sig liksom hur man har det när det gäller stress och trivsel på jobbet.

– Då kan du få de råd som har störst effekt för dig. Och det görs i en dialog med dig så att råden anpassas utifrån vad du själv är mest intresserad av att börja med när det gäller livsstilsförändringar, säger Mai-Lis Hellénius.

Även om ens eget landsting inte tillhör dem som redan har bestämt sig för att satsa på hälsokontroller kan man ändå gå till sin vårdcentral och be om en hälsokontroll.

– Har man otur kan det ju vara en vårdcentral som inte riktigt hinner med. Men fler och fler gör det. Och nu kommer också uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen som säger att svensk hälso- och sjukvård ska kunna erbjuda råd och stöd om levnadsvanor till alla som behöver det. Det är bra att veta när man går till sin vårdcentral, att det här faktiskt är vårdens uppgift i dag, säger Mai-Lis Hellénius.

 

Här görs hälsokontroller

Ungefär hälften av de tjugo landstingen i Sverige har redan beslutat att erbjuda hela befolkningen hälsokontroller, däribland Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Östergötland, Jönköping, Gävleborg, Sörmland, Kronoberg och Västmanland.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Skydd vid påtår på kontoret - inte hemma

  Det kan bli knivigt att få ersättning för arbetsskada om olyckan är framme när du jobbar hemifrån på grund av corona. Arbetsgivarna är däremot skyddade mot skadeståndsanspråk.

 • Läs även...

  Färre färdolyckor i spåren av corona

  Antalet färdolyckor har minskat märkbart under coronavåren. Enligt den rapport för arbetsolyckor 2020 som AFA Försäkring just presenterat är kvinnorna överrepresenterade i färdolycksfallen.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.