TCO kräver höjd a-kassa

Publicerad 6 maj 2011, kl 10:38

Tjänstemän är arbetslösa oftare nu än tidigare, men under kortare perioder. Nu bör a-kassan förändras för att stämma överens med förhållandena på arbetsmarknaden, anser TCO.

Tidigare har arbetslösheten bland tjänstemän inte varit särskilt omfattande. I dag ser arbetsmarknaden annorlunda ut, jobb kommer till och försvinner och det börjar märkas även bland tjänstemännen.

Enligt en ny rapport från TCO har 40 procent av de arbetslösa tjänstemännen varit utan jobb vid något tillfälle under ett år och under en kortare period än en månad. Trots att antalet arbetslösa tjänstemän har ökat, har tiden i arbetslöshet minskat med i snitt sju veckor mellan 2001 och 2009.

I dag ger a-kassan ett gott skydd för dem med relativt låga inkomster. Taket, det vill säga den högsta inkomst som a-kassans ersättning beräknas på, är 18 700 kronor, vilket ger en månadsinkomst på cirka 15 000 kronor före skatt. Rapporten visar att det finns stora grupper av tjänstemän som tjänar dubbelt så mycket som takbeloppet ligger på. Därmed riskerar deras inkomst att minska drastiskt vid en eventuell arbetslöshet.

- Det är orimligt att få sin inkomst halverad när man befinner sig i korta perioder mellan jobb. Det gör att många söker ett jobb istället för rätt jobb. A-kassan måste därför bli en realistisk omställningsförsäkring, säger Sture Nordh i ett pressmeddelande.

Sammanfattningsvis pekar rapporten på brister i a-kassan för de tjänstemän som har en hyfsad eller bra lön. TCO upplever att en höjning av takbeloppet skulle gynna dem med utbildning och rätt kompetens och ge dem en bättre inkomsttrygghet.

Kim Engstrand Lund
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Dålig koll på pension vid utlandsjobb

  Med en oavslutad examen i japanska i bagaget var inte möjligheterna stora på den svenska arbetsmarknaden för Pontus Nylén. Jobbet på Ikea Japan blev hans väg in.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Tjänstemän vill få vägledning

  En av fyra tjänstemän, eller närmare 375 000, vill ha yrkesvägledning, studievägledning eller både och. Det visar TCO:s nya rapport som benar ut tjänstemännens behov och erfarenheter av vägledning.

 • Läs även...

  Brist på kompetens kan ge högre löner

  Arbetskraftsbristen i Stockholm är rekordhög. För dem med rätt kompetens kan det leda till högre löner och bättre villkor. Och i bästa fall kan det ge även svagare grupper chans att ta sig in på arbetsmarknaden, tror Göran Zettergren på TCO.

 • Läs även...

  Störst löneskillnad i privat sektor

  Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Skillnaden är dock stor mellan olika sektorer och allra störst är den oförklarade löneskillnaden bland tjänstemän i privat sektor.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

 • Läs även...

  Få lön utan att jobba

  Minskad fattigdom, ohälsa och byråkrati. Om alla i Sverige fick en basinkomst, oavsett om de jobbar eller inte, skulle allt bli bättre, menar förespråkarna. Men modellen saknar inte kritiker.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.