• Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet, till vänster och Göran Zettergren, TCO, till höger.

TCO: Låga löner ger ingen framgångssaga

Publicerad 7 december 2015, kl 16:10

Den tyska låglönepolitiken har inte varit framgångsrik, och skulle knappast fungera bättre i Sverige heller. Det hävdar TCO i en ny rapport. På Konjunkturinstitutet är man dock inte helt överens om slutsatsen.

Från att ha kallats för ”Europas sjuke man” har Tyskland under de senaste tio åren förvandlats till en förebild, inte minst i den svenska debatten. Men i en ny rapport, Flawed role model? The economic performance of Germany and Sweden, visar TCO:s chefsekonom Göran Zettergren att det finns anledning att ta uppgifterna om det tyska jobbmiraklet med en nypa salt.

En av utgångspunkterna för förvandlingen var de så kallade Hartzreformerna, som Tyskland genomförde i början av 2000-talet. Bland annat ökade kraven på arbetssökande som också tvingades acceptera jobb med lägre lön än tidigare.

Enligt Göran Zettergren ligger den stora skillnaden mellan Tyskland och Sverige i lönebildningen. Medan lönerna i Sverige ökat kraftigt de senaste decennierna, har de tyska i stort sett legat still. I Tyskland växte det fram en omfattande låglönemarknad under början av 2000-talet.

- Det medförde att exporten gick väldigt bra för Tyskland, men samtidigt stagnerade den privata konsumtionen. Och framförallt, tanken att de ökade vinsterna i näringslivet skulle leda till ökade investeringar fungerade inte, sa Göran Zettergren på ett seminarium när rapporten presenterades.

I rapporten sägs också att den tyska lönemoderationspolitiken faktiskt inte gett några nya jobb. Att antalet sysselsatta ökade berodde på att medelarbetstiden minskade, man delade helt enkelt på jobben. Ytterligare en orsak till den minskande arbetslösheten skulle, enligt Göran Zettergren, vara att befolkningen i arbetsför ålder sjunkit.

- Att man uppnår något med löneåterhållsamhet tror jag inte. Tyskland hade varit ett bättre land med en högre löneökningstakt.

Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet, är inte helt överens med sin namne när det gällde effekterna av Hartzreformerna. Huvudorsaken är demografiska. Enligt Göran Hjelm räcker det inte med att titta på BNP-siffror totalt om man ska studera den ekonomiska utvecklingen, utan man bör även syna BNP per invånare i arbetsför ålder.

- Gör man det ser man att Tyskland gått lite bättre än Sverige. Efter reformerna har sysselsättningen i Tyskland ökat med tio procentenheter, och tittar man på äldres arbetskraftsdeltagande har det ökat med 20 procentenheter, sa Göran Hjelm på seminariet.

En lärdom går att dra av det tyska exemplet, menar Göran Hjelm: med ökad lönespridning ökar sannolikt också sysselsättningen.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Tuffa tider för miljardärer

  Det är "tuffa" tider för väldens rikaste. En rapport från schweiziska banken UBS visar att dollarmiljardärernas sammanlagda tillgångar sjönk i fjol. Men i Sverige blev det summa summarum en ny dollarmiljardär.

 • Läs även...

  Facket bra för ekonomin

  Starka fackföreningar och den svenska partsmodellen har haft stor betydelse för demokratin och människors ekonomiska välstånd. Det visar en forskningsrapport från Futurion.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.