Annons
Annons
 • Två pojkar på en solig brygga

Tid med barnen högprioritet

Publicerad 4 februari 2009, kl 11:06

Dagens föräldrar prioriterar barnen före allt annat. Laga mat, tvätta, lämna och hämta på dagis eller skola stjäl mycket tid i vardagen. Allra helst vill föräldrarna ägna sig åt kvalitetstid med barnen.

- Det är väldigt barncentrerat. Efter en arbetsdag ägnar man all tid åt barnen och det är positivt att man engagerar sig i sina barn. Men det finns problem som jag ser det, som att det inte är jämställt i engagemanget. En engagerad förälder är ofta en mamma, säger Lucas Forsberg som disputerar vid Tema barn på Linköpings universitet.

I sin avhandling har han undersökt vardagen hemma hos åtta svenska medelklassfamiljer som har barn i skolåldern och där båda föräldrarna arbetar minst 75 procent.

Under några dagar har Lucas Forsberg observerat familjerna i sina hem och bland annat videofilmat deras vardag, morgon som kväll. Studien bygger också på intervjuer med familjerna.

Det han har sett är att nästan hela vardagen kretsar kring barnen. Trots att stora delar av hushållsarbetet görs med barnen närvarande räknas inte det som att man ägnar tid åt barnen.

- Jag delar upp det i två kategorier. Dels tid för barnen och det är vad man gör för dem, alltså det som rör hushållsarbete och barnomsorg. Men det är tid med barnen föräldrarna vill ha mer av. Det är det ideala umgänget.

Det rådde en hyfsad jämställdhet hos ungefär hälften av familjerna men generellt sett var det kvinnan som tog på sig huvudansvaret för planering och utformning av hushållsarbete och barnomsorg.

En av de största källorna till gräl i familjerna var läxläsning, vilket förvånade Lucas Forsberg.

- Barnen ville göra läxorna en annan tid på dygnet än vad föräldrarna ville. Konflikten handlade om tid. Från skolans håll är läxor ofta ett sätt att lära barnen självständigt arbete och dessutom kan det vara bra för relationen mellan föräldrar och barn då en förälder kan hjälpa till. Problemet är att familjerna inte uppfattade läxorna så utan som något mindre roligt och konfliktladdat. Läxläsning blev ännu en del av hushållsarbetet, den här tiden för barnen, inte med.

För att få arbete och familj att gå ihop ägnade sig familjerna åt alternering. Man turas om helt enkelt. Föräldrarna vill inte bara vara duktiga mammor och pappor, de vill vara duktiga på jobbet också.

I bonusfamiljerna, där det följer med barn från tidigare förhållande, jobbade föräldrarna extra mycket de veckorna barnen inte bodde där, för att sen jobba mindre när barnen var hemma.

- I andra familjer turades man om med lämningar och hämtningar. Ena föräldern kunde vara på jobbet halv sju för att kunna hämta på dagis i hyfsad tid. Den andra lämnade på morgonen och jobbad kvar längre istället.

Lucas Forsbergs studie ingår i ett större forskningsprojekt där vardagsliv jämförs mellan Sverige, USA och Italien. Syftet är ta reda på hur moderna familjer får ihop sin vardag.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Större löneklyfta på grund av coronan

  Risken är stor att pandemin leder till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det visar en ny undersökning av de löneanspråk som akademiker ställer när de ska anställas.

 • Läs även...

  Debatt: Facket borde kräva jämställd sponsring

  Att ha lika förutsättningar att drömma stora idrottsdrömmar oavsett om man är pojke eller flicka är en rättighet. Den saken kan facket påverka genom att kräva att företagens sponsorpengar fördelas lika mellan kvinnor och män, anser Martin Nyman i Unionens regionstyrelse i Gävleborg.

 • Läs även...

  Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

  När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.