Tuff avtalsrörelse väntar

Publicerad 27 september 2012, kl 12:51

Den kommande avtalsrörelsen kommer att bli tuffare än på länge. Indikationer på att svensk industri tappar fart kan göra läget mindre gynnsamt än förra året, enligt Unionens bedömning.
Viktigaste kraven i årets avtalsmatch kommer att bli ökad köpkraft, löneutveckling för alla samt skärpta regler för övertid.

Det är först senare i höst som Unionen spikar vilka krav som ska drivas i avtalsrörelsen. Men förbundsrådets inriktningsbeslut ger redan nu en fingervisning om vad som kommer att bli huvudfrågorna inför avtalsrörelsen 2013.

Kraven handlar i huvudsak om reallöneökningar, balans mellan arbete och fritid och rätten till kompetensutveckling - med andra ord samma krav som tidigare avtalsrörelser. Enligt inriktningsbeslutet kommer Unionen kräva ökad köpkraft för medlemmarna genom reallöneökningar, individuell löneutveckling för alla och skärpta regler för övertid.

Samtidigt flaggar förbundet för att det kommer att bli en tuff avtalsrörelse på grund av den ekonomiska krisen i omvärlden. Unionen får allt fler signaler om att det går knackigare för svenska företag och gör bedömningen att man inte kommer att sitta i samma gynnsamma läge som när förra årets avtalsrörelse inleddes.

Tjänstemännens arbetstider skiljer sig åt. Vissa har fria och flexibla arbetstider där gränsen mellan arbete och fritid alltmer suddas ut, medan andra har hårt styrda och obekväma arbetstider. Enligt förbundsrådets inriktningsbeslut ska Unionen arbeta för att skapa balans mellan arbete och fritid, bland annat genom att kräva rätt till förebyggande hälsovård i form av företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Man kräver också rätt förutsättningar för fackligt arbete och stopp för all diskriminering samt rätt till utveckling genom livslångt lärande.

I mitten av november kommer Unionen tillsammans med övriga fyra fackförbund inom Facken inom industrin att presentera en gemensam avtalsplattform. Den plattformen ligger sedan till grund för kraven också på andra områden. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2013.

Fakta

Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens samtliga 18 regioner, förbundsstyrelse och revisorer.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.