Annons
 • Forskaren har studerat vad som händer om man kamouflerar bakgrundsprat och kommit fram till att ljud av vatten och vågor var effektiva sätt att dölja pratet men bäst funkade ökat babbel Foto: Colourbox

Tummen ner för öppna kontorsmiljöer

Publicerad 6 april 2018, kl 10:22

Chefer trivs bäst i aktivitetsbaserade kontor medan anställda som behöver koncentrera sig blir mer störda än man tidigare trott. Det visar två färska forskningsrapporter från svenska högskolor.

Forskare i Umeå har följt och studerat 400 tjänstemän som tidigare hade egna arbetsrum. Hälften fick flytta till aktivitetsbaserat kontor och hälften fick jobba i egna eller delade rum. Forskarna kom, efter att ha studerat tjänstemännen under två år, fram till att för chefer och anställda vars arbetsuppgifter kräver mycket grupparbete, funkar det i huvudsak bra att sitta öppet utan fasta arbetsplatser.

Medarbetare som tidigare haft stressrelaterade problem hade det däremot tufft i den öppna arbetsmiljön liksom anställda med koncentrationskrävande jobb. Dessa upplevde att produktiviteten sjönk på grund av störande ljud och andra intryck.

En forskare vid Högskolan i Gävle som studerat bakgrundsprat har förklaringen till varför produktiviteten sjunker och vi blir störda. Hon konstaterar i sin avhandling i miljöpsykologi att bakgrundspratet är mer påfrestande än vad man tidigare trott. Forskaren menar att det inte går att koppla bort ljudet från babblande kollegor – ord kommer in i hjärnan vare sig vi vill det eller inte och så snart man kan uppfatta enstaka ord eller meningar blir det tröttsamt eftersom hjärnan börjar analysera språket.

Forskaren har också studerat vad som händer om man kamouflerar bakgrundsprat och kommit fram till att ljud av vatten och vågor var effektiva sätt att dölja pratet men bäst funkade ökat babbel – alltså ljudet av flera som pratar samtidigt så att enstaka ord dränks i sorlet.

Men tystnad uppskattas trots allt mest och forskaren menar att maskeringsljud inte är någon optimal lösning eftersom folk blir utmattade av det på sikt.

–  Slutsatsen vi drar är att bakgrundspratet är ännu mera störande än vad vi tidigare har trott och att man behöver tysta arbetsmiljöer för att kunna skriva, säger forskaren Marijke Keus van de Poll i ett pressmeddelande.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  De mobbades röst

  Kollegas reportage om mobbning i arbetslivet har väckt många reaktioner. Här är några läsares erfarenheter.

 • Läs även...

  Tristess skapar bråk på jobbet

  Att ha tråkigt på jobbet kan göra dig sjuk. Men det kan också skapa konflikter. Det visar forskning utförd på Mount Everest, som är direkt överförbar till arbetslivet.

 • Läs även...

  Kontorslandskap främjar sexism

  Det råder delade meningar om öppna kontorslandskap. Stressande och högljudda menar kritikerna. Ny forskning visar också att de öppna ytorna kan främja sexism.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Två i veckan dör av mobbning

  Utfryst, ignorerad, trakasserad. Varje dag utsätts 100 000 människor för mobbning på sina arbetsplatser. Den grymma behandlingen ger mardrömmar, stress och depressioner – och leder i värsta fall till självmord.

 • Läs även...

  Så slipper du störande jobbljud

  Många har svårt med koncentrationen på sin arbetsplats. Framför allt är det högt babblande som stör – och som till och med kan göra oss sjuka.

 • Läs även...

  7 av 10 jobbar sjuka

  En vetskap om att ingen tar över ens arbetsuppgifter. Det är den vanligaste orsaken till att vi går sjuka till jobbet. I värsta fall kan så kallad sjuknärvaro öka risken för förtidspension. Men ibland kan den också vara bra.

 • Läs även...

  5 förtroendevalda om sjuknärvaron på deras jobb

  70 procent av alla sysselsatta går sjuka till jobbet trots att de känner att de borde ha stannat hemma och kurerat sig. Vilket enligt ny forskning kan leda till kraftigt försämrad hälsa och förtidspension. Här berättar fem fackligt förtroendevalda i Unionen om sin egen och kollegornas "sjuknärvaro".

 • Läs även...

  Varken frisk eller smal av aktivitetsbaserat

  Det går att få kontorsanställda att röra sig mer på jobbet. Men effekten av aktiviteten är liten, enligt en ny avhandling.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.