Annons
Annons
  • Telia Sonera genomför lönekartläggningar vart tredje år. Foto: Fredrik Persson / TT

”Tungt men väldigt viktigt”

Publicerad 30 april 2015, kl 11:14

Telia genomför lönekartläggningar vart tredje år. Men vilken är fackets roll i en kartläggning? Oftast funkar samarbetet mellan fack och arbetsgivare bra, även om fackklubben vill kartlägga löner varje år. Det säger Agneta Ahlström, ordförande för Unionens riksklubb på Telia.

Sedan lagen ändrades, från att tidigare kräva årliga lönekartläggningar till nuvarande vart tredje år, ändrade också Telia Sonera sina rutiner.

- Vi ser positivt på lönekartläggningar och på samarbetet, men vi vill ha mer av det, säger Agneta Ahlström, ordförande för Unionens riksklubb på Telia, Unionen-Tele.

Även om lagen bara kräver lönekartläggningar vart tredje år är problemet, enligt Agneta Ahlström, att det är svårt att få rutin. Det blir svårt att följa upp och ha koll på att de osakliga löneskillnader som ska åtgärdas när arbetsgivaren har tre år på sig. Innan lagen ändrades hängde kartläggningen ofta ihop med löneåret och löneavtalet på Telia säger att det inte får finnas några diskriminerande eller oegentliga löneskillnader. Först gjorde man lönekartläggningen och sedan löneförhandlade man. Agneta Ahlström säger att det är mycket svårare att hålla kolla på om det blev som man kom överens om eller inte nu.

Samtidigt säger hon sig ha förståelse för att lönekartläggning är en komplex historia. Inte minst på ett företag som Telia med 9 000 anställda och med olika juridiska enheter och dotterbolag som måste räknas in.

- Det är ingen enkel process från vår sida heller. Det är ett tungt men väldigt viktigt arbete som ingår i vårt fackliga arbete.

Vilken är klubbens roll i en lönekartläggning?
­- Dels kan vi ha en känsla för om det är någon specifik avdelning på företaget där vi vill kolla lite extra. Då lyfter vi upp det. Annars jämför vi liknande befattningar och kön. Vi ser inte namnen men ålder, kön och så vidare.

Hittar de någonting som inte verkar stämma så skriver arbetsgivaren upp det och ”går hem till sig” och kollar. När de sedan kommer tillbaka så justerar de antingen lönen eller så fanns det anledningen till löneskillnaden.

Hur brukar arbetsgivaren agera om ni upptäcker skillnader?
- Det är olika. Nu var det några som skulle få lönen justerad, där man har sett oegentliga lönesättningar som handlar om olika kön. Då justerar arbetsgivaren lönen eller så har de en plan så att personen ska öka i lön till nästa lönekartläggning om tre år.

Lediga jobb