Annons
 • Bilden är ett montage. Foto: Hasse Holmberg/TT, Peter Andersen/Colourbox.com

Tusentals medlemmar kan bli utan pensionsavtal

Publicerad 3 november 2017, kl 18:19

Nyligen sa arbetsgivarna upp ett pensionsavtal som gäller Unionenmedlemmar på kooperativa företag och inom den ideella sektorn. Ett förhastat beslut, anser facket enligt vilket ett nytt avtal inte skulle ge medlemmarna några fördelar.

I dag har många anställda på kooperativa företag och inom den ideella sektorn ett pensionsavtal i linje med det ITP-avtal som gäller anställda inom industrin. Hur det blir i framtiden är dock osäkert efter att arbetsgivarna nyligen sagt upp avtalet med PTK.

För anställda på företag och organisationer som hör till arbetsgivarorganisationen KFO finns i dag sex olika pensionsavtal. KFO vill nu att de omkring 110 000 anställda i medlemsföretagen i stället ska omfattas av ett och samma avtal. Enligt tidningen Arbetsvärlden leder de olika pensionsavtalen till att arbetsgivare måste ha kontakt med flera olika pensionsaktörer som Folksam, Collectum och Fora. Det i sin tur kan leda till att anställda blir utan pensionsavsättningar.

Omkring 35 000 av KFO-företagens anställda tillhör pensionsavtalet med PTK. Minst 3 000 av dem uppges vara medlemmar i Unionen, bland annat anställda på kooperativa företag som Riksbyggen och OKQ8.

Jaan Kolk som är PTK:s förhandlingsledare anser att uppsägningen av avtalet var ”förhastad”.

 KFO borde dra tillbaka sin uppsägning. Det normala är att man kommer överens om grundläggande förändringar som gäller pensioner och omställningar utan att gällande avtal sägs upp.

Enligt Jaan Kolk innebär pensionsavtalet som finns på PTK-sidan lägre avgifter än det som KFO vill att PTK ska gå över till. PTK-avtalet ger nämligen de anställda del av de upphandlade alternativen i ITP-systemet, det största tjänstepensionssystemet för tjänstemän i privat sektor.

 Det gäller de nuvarande avgifterna, möjligtvis skulle de kunna förändras. Men man kan i vart fall säga att de inte kommer att bli lägre. I det perspektivet finns det inga fördelar för PTK:s medlemmar att lämna ITP-systemet, säger Jaan Kolk.

KFO har dessutom sagt upp omställningsavtalet med PTK. Genom det kan anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist få stöttning och ekonomisk hjälp via Trygghetsrådet TRR.

 Vi har goda erfarenheter av TRR:s arbete. Men KFO vill att vi ska gå in i ett nytt trygghetsråd som ska byggas upp utifrån en konstruktion som ännu inte finns på KFO:s område. Vi vet att vi har väl fungerande trygghetsråd, men inte vad som ska komma i stället.

Det uppsagda avtalet löper ut vid årsskiftet. Men vad som händer i fall parterna inte är överens är, enligt Jaan Kolk, knappast solklart.

 KFO har sagt att man väljer att tillämpa gällande regler, men det blir närmast en ensidig arbetsgivarutfästelse. Det är problematiskt.

KFO har av naturliga skäl en annan syn på frågan. Jesper Neuhaus som är KFO:s förhandlingsledare anser att man var mer eller mindre tvungen att säga upp avtalet.

 Vi kan inte leva kvar med den lösning vi har i dag när vi inte kan svara för att alla våra arbetsgivare betalar in rätt avgift till rätt aktör. Vi måste verkligen göra något.

Jesper Neuhaus medger att avgifterna i ITP-systemet är lägre än i de övriga systemen, men menar att det kan förändras framöver.

 Vi har 110 000 som jobbar på våra företag. Delar vi upp dem i mindre kollektiv har varje del inte så lätt att förhandla sig till låga avgifter. Men går alla 110 000 på samma avtal är vi stora nog.

Att KFO också sagt upp omställningsavtalet beror, enligt Jesper Neuhaus, på att PTK-avtalet inte omfattar visstidsanställda. Många som arbetar på KFO:s medlemsföretag, exempelvis personliga assistenter, har därför ingen möjlighet att få hjälp med omställning i dag.

Jesper Neuhaus hyser dock hopp om att man ska komma i mål med en överenskommelse före årsskiftet.

 Vi förutsätter att vi inte blir avtalslösa, men hinner vi inte klart får vi lösa det som parter. De anställda kommer att få avgifter till pensioner och försäkringar inbetalda.

KFO

KFO är en arbetsgivarorganisation för kooperativa företag och organisationer, idéburna företag och civilsamhälle. Medlemmarna, cirka 4 000 företag, finns inom många branscher som till exempel personlig assistans, handel och tjänsteföretag.

Det uppsagda avtalet löper ut den 31 december och omfattar cirka 35 000 av de 110 000 anställda som finns på KFO:s medlemsföretag.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Fick sparken efter 27 år

  Kan man bli uppsagd för att man har svårt att prata med sina chefer och kollegor? Ja, hävdade bolaget som bekämpar skadedjur. Nej, hävdar Unionen och stämmer företaget på sammanlagt 150 000 kronor.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Färre klubbar trots medlemsökning

  Större inflytande på arbetsplatserna. Det är en av Unionens viktigaste målsättningar. Men trots en stor medlemsökning har antalet klubbar och förtroendevalda minskat rejält. Det visar en genomgång som Kollega har gjort.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

 • Läs även...

  Arbetsgivarmiss ska inte leda till utvisning

  Att arbetsgivare gjort smärre missar genom att exempelvis betala för låg lön under kortare perioder ska inte längre tvinga arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Bra, tycker Unionen om förslaget som regeringens utredare lagt fram.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.