Annons
Annons
  • Foto: Colourbox

Ultimatum till anställda: Skriv på eller gå

Publicerad 15 oktober 2019, kl 13:25

Skriv på ett nytt anställningsavtal som innebär jobb även utanför ordinarie arbetstid, eller sluta på företaget. Det ultimatumet ställer företaget Apsis på sina anställda.

Malmöbolaget Apsis som sysslar med digital marknadsföring via nyhetsbrev genomgår en omorganisation. Den nya plattformen innehåller ett nytt arbetssätt ”on call” som innebär att den anställda ska ha beredskap även utanför arbetstid. Den extra arbetstiden blir obetald.

– De anställda har sina befintliga tjänster men ska även jobba under beredskap någon vecka i månaden, helt utan ekonomisk ersättning för beredskapstiden. Det är en rejäl försämring i villkoren, säger Andreas Lundh, som är regional ombudsman på Unionen.

Redan tidigare har Unionen haft kontakt med företaget angående kollektivavtal. Något arbetsgivaren tackat nej till med motiveringen att man redan följer kollektivavtalsliknande villkor, som ibland även är bättre än avtalet.

I en kommentar till Kollega skriver Apsis vd Emma Svalin att arbeta "on call" i dag är en naturlig del av ansvaret som en utvecklingsavdelning har på ett produktbolag och att det utgör en förutsättning för att man ska vara ett fungerande alternativ för de internationella kunderna. I början av året påbörjade företaget en dialog med medarbetare som inte hade "on call" som en del av sitt anställningsavtal:

”Av kostnadsskäl är det inte ett alternativ för företaget att rekrytera in fler utvecklare än vi har i dag för att täcka upp för de medarbetare som inte accepterar det tillkommande ansvaret. Av hänsyn till kollegor som redan i dag har on call i sina arbetsuppgifter är det inte hållbart att ha anställda med olika arbetsuppgifter, krav och förmåner i samma team. I denna omställningsprocess följer Apsis självklart de arbetsrättsliga reglerna på området", skriver Emma Svalin.

Apsis medarbetare ska kompenseras med vad företaget anser vara jämförbara marknadsmässiga villkor. Exakt vad det är oklart.

– Det känns inte seriöst. Beredskapstiden ska kompenseras med beredskapsersättning enligt branschens gällande kollektivavtal som bolaget säger sig följa. Att få till exempel kompetensutveckling via företaget når inte upp till kollektivavtalets krav på skälig ersättning, säger Andreas Lundh.

De anställda fick till i fredags på sig att välja hur de ställda sig till de nya avtalet. Antingen fick de tacka ja, utan att riktigt veta vad de nya villkoren innebar, eller tacka nej och riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Unionen företräder cirka 15 medlemmar i ärendet, men fler berörs av de nya förutsättningarna.

– Jag ska prata med dem under dagen. Har de tackat ja och vill fortsätta kommer vi att, beroende på medlemmarnas vilja, driva frågan om kollektivavtal stenhårt och göra vad vi kan för att de ska få bra villkor och den beredskapsersättning de borde ha rätt till. Har de tackat nej kommer vi att förhandla arbetsbristen som vi menar att bolaget redan nu borde ha kallat till. Bolaget kommer bland annat att tydligt få precisera vad den nya tjänsten innebär vilket de i nuläget inte har gjort, säger Andreas Lundh.

Unionen har även kallat företaget till förhandling och yrkat skadestånd då man anser att Apsis ej förhandlat förändringen av medlemmarnas anställningsvillkor. 

Lediga jobb