Unionen ändrar stadgar om demokrati

Publicerad 10 oktober 2019, kl 11:00

Det räcker inte längre att värna demokratiska principer – det krävs aktiv handling. Det anser Unionens kongress som beslutat att ändra förbundets portalparagraf till att ”verka” för demokrati. Ordförande Martin Linder berättar varför det är ett viktigt beslut.

Varför har Unionens kongress valt att ändra i portalparagrafen?
– Under många år har vi haft en skrivning att vi ska värna de grundläggande demokratiska principerna. Nu gör vi en ändring att vi ska verka för dessa principer. När samhället förändras och vi inte kan ta demokratiska värden för givna måste vi som Sveriges största fackförbund förhålla oss till det. Vi tror att det är viktigt att vår organisation genomsyras av ett aktivt arbete för demokratisk utveckling och inte ett passivt förhållningssätt. Därför var det viktigt att kongressen fattade detta beslut.
 
Är det någon särskild samhällsproblematik som föranledde beslutet?
– Det är en generell analys av utvecklingen i vår omvärld. Vi är en del av en internationell facklig rörelse där vi ser att fackliga rättigheter, press- och yttrandefrihet och andra grundläggande rättigheter utmanas och pressas tillbaka på många håll i världen. Sverige är en del av en globaliserad värld och vi kan inte tro att vi är immuna mot det. Det är väldigt viktigt att vi som stort fackförbund visar vägen och då behövs det ett aktivt arbete i hela vår organisation för att stärka demokratin.
 
Att ni nu ska verka, hur kommer det synas i förbundets arbete rent konkret?
– När man ändrar i den här typen av grundläggande paragrafer har man ett långsiktigt perspektiv. Det är inte så att vi inte jobbat med dessa frågor de senaste åren och att vi från och med i morgon ska jobba på ett hel annat sätt. Men detta är ett viktigt beslut som ska vara bärande för medlemmar och förtroendevalda i förbundet.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.