Annons
Annons

Unionen begär Saab i konkurs

Publicerad 12 september 2011, kl 13:24

Unionen har lämnat in en ansökan om konkurs för Saab Automobile och Saab Powertrain vid Vänersborgs tingsrätt.

Konkursansökan lämnas in eftersom Unionens medlemmar fortfarande inte fått någon lön för augusti utbetalad och fristen efter Unionens betalningsuppmaning till företaget löpt ut. Det skriver Unionen i ett pressmeddelande.

- Det här är inte en situation någon Unionenmedlem önskar sig. De vill högst av allt fortsätta att arbeta för det företag de är stolta över och lojala med. Men de är också införstådda med att Unionen måste ta detta steg för att säkerställa att de får den ersättning de har rätt till i form av lönegarantin. Unionens medlemmar på Saab Automobile och Saab Powertrain har var och en lämnat fullmakt och därmed uppdrag till sitt förbund att vidta de åtgärder som behövs. Nu är det vårt ansvar att sköta detta så att medlemmarnas rättigheter garanteras, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Fristerna i lönegarantin är mycket korta och för varje dag som går riskerar allt fler av Unionens medlemmar att bli utan delar av den lön de tjänat in.
- Konkursansökan är det medel som står till buds för att säkerställa att medlemmarna inte blir utan de pengar de har rätt till. Men det är viktigt att poängtera att en konkursansökan inte på något sätt hindrar eventuella ekonomiska lösningar som kan komma, säger Cecilia Fahlberg.

Fram till konkursdagen Saab har möjlighet att betala ut lönerna. I så fall kommer Unionen omedelbart dra tillbaka konkursansökan. Samma sak gäller om hovrätten ändrar tingsrättens beslut och beslutar om företagsrekonstruktion.
- Unionen kommer att medverka till att en eventuell prövning av tingsrättens dom kan ske före konkursansökan, säger Cecilia Fahlberg.

Även Ledarna kommer att begära Saab i konkurs.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
  • Läs även...

    Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

    Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.