• "Problemet med att lagstifta är att en regering kan införa något som sedan avskaffas av nästa", säger Unionens utredare Daniel Gullstrand. Foto: Illustration: Valero Doval

Unionen: Fel att lagstifta om sextimmarsdag

Publicerad 30 augusti 2017, kl 14:34

Ett arbetsliv med balans är viktigt för Unionen. Men vägen dit är inte en generell regel om sex timmars arbetsdag, tror Daniel Gullstrand, utredare och arbetsmiljöexpert på förbundet.

Unionen har länge drivit frågan om arbetstidsförkortning för sina medlemmar men vill använda kollektivavtalen som verktyg i stället för lagstiftning.

– Vi har ett mål om att kollektivavtalen ska ge 100 timmars arbetstidsförkortning till 2029 och arbetstidsförkortning finns redan i flera av våra avtal. Problemet med att lagstifta är att en regering kan införa något som sedan avskaffas av nästa. Dessutom måste det i slutändan ändå betalas av arbetsmarknadens parter, säger Daniel Gullstrand, utredare och arbetsmiljöexpert på Unionen.

Ett exempel på när man försökt förkorta arbetstiden via lag var i slutet av 80-talet och början av 90-talet när krav restes på en sjätte semestervecka. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen införde 1991 två extra semesterdagar medan den efterföljande borgerliga regeringen avskaffade dem i spåren av den ekonomiska krisen.

Läs mer: Vad hände med debatten om förkortad arbetstid?

Enligt Daniel Gullstrand är det självklart för Unionen som fackförbund att hantera arbetstidsfrågor. Däremot tycker han att man ger sig in på en farlig väg när man argumenterar för kortare arbetstid med att tempot är för högt eller att arbetsklimatet är för tufft. I sådant fall är det snarare arbetsförhållandena som måste förändras för att människor ska orka med. I dag jobbar många av Unionens medlemmar mycket övertid och ett första mål bör därför vara att först och främst komma ner till 40-timmarsvecka.

Att sex timmars arbetsdag skulle kunna vara ett komplement för småbarnsföräldrar som går ner i arbetstid tror han inte heller på.

– Vi tror snarare på att skapa föräldravänliga arbetsplatser genom högre inflytande över arbetstiden och möjlighet att ta med arbetet hem och så vidare. Det finns många saker man kan göra för att skapa balans i livet.

Ytterligare ett argument mot att lagstifta om sextimmarsdag eller att driva kravet generellt är enligt Daniel Gullstrand att det är enklare att införa i vissa branscher och på vissa företag.

– Jag kan mycket väl tänka mig att det inte inskränker produktiviteten på de företag där man infört det frivilligt och där man beräknat att det skulle funka. Skulle man däremot införa det generellt får det andra effekter. Arbetsgivarnas svar på att korta arbetstiden med bibehållen lön är ofta att det är dyrt, självklart måste man prioritera ned annat för att få igenom det kravet.

Läs mer: "Kortad arbetstid höjde vår vinst"

I de av Unionens kollektivavtal där arbetstidsförkortning förekommer fungerar det ofta genom en arbetstidsbank som man tjänar in tid på och som den anställde sedan kan använda till att antingen  förkorta veckoarbetstiden, ta ut ledig tid, extra pensionsinbetalningar eller kontanta utbetalningar. Tidsbanken kan även användas för att kollektivt förkorta arbetstiden och exempelvis ta ut klämdagar. Den är separat från andra arbetstidskonton som till exempel flextid.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Chefer jobbar övertid utan ersättning

  Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Nästan var femte chef gör det dessutom utan att få kompensation, enligt nya siffror från SCB.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.